Gotland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Centerkvinnornas stämma var välbesökt

Centerkvinnornas stämma var välbesökt

Lördagen 25 mars höll Centerkvinnorna på Gotland sin stämma. Det var första gången på länge som de valde att ha en egen dag. Flera år i rad har Centerkvinnorna haft sin stämma på samma dag som partiet, delvis parallellt. Att ha en egen dag blev lyckat!

Många personer, främst kvinnor, sitter vid bord vända mot kameran

Det kom ett 30-tal Centerkvinnor på stämman, sedvanliga stämmoförhandlingar hölls, och stämman biföll en motion från Lokrume Centerkvinnor om att bredda väg 148. Motionen finner du längst ned på denna sida. Den kommer också att tas upp på partiets stämma.

Den nya ombudsmannen Eva Ahlin presenterade sig. Hon passade på att berätta om resultatet av den enkät som alla avdelningar har fått svara på. Denna rapport finns att få från expeditionen och den kommer även att finnas på partiets stämma, för den som vill läsa.

Marie Wickberg från Förbundsstyrelsen berättade om Centerkvinnornas kommande verksamhet och politiska prioriteringar. Under året kommer Centerkvinnorna att driva en kampanj för Systerskap. Tanken är att hitta fler medlemmar till Centerkvinnorna och att erbjuda både bra politiska samtal och stöttning in i det politiska engagemanget.


Centerkvinnorna kommer under året att prioritera tre områden. Strukturell frihet, sexuell frihet och ekonomisk frihet. Marie Wickberg menar att det är på dessa områden som de stora jämställdhetspolitiska utmaningarna finns idag. Kvinnor tjänar tillexempel fortfarande betydligt mindre än män för samma jobb. Vi ser att sexualbrott utreds och lagförs i allt för låg utsträckning och att hedersförtryck begränsar friheten för allt för många kvinnor.

-Detta är några av många skäl till att Centerkvinnorna har en viktig politisk roll att fylla i Sverige, säger Marie Wickberg.

Marie Wickberg

Marie Wickberg, Centerkvinnornas styrelse

 

 

Bredda länsväg 148

Länsväg 148 mellan Visby och Fårösund är en av de mest olycksdrabbade på Gotland. Samtidigt är den en av de mest trafikerade och smalaste av Gotlands länsvägar. På delar av sträckan är bredden endast 6 meter. Det är knappt att tyngre fordon klarar att mötas utan att toucha i varandras backspeglar. Gående och cyklister längs vägen utsätts för stor fara och minskar möjligheten till att cykelpendla till och från arbetet. Trafikverkets lösning för att skapa säkrare vägar är att sänka hastigheten, vilket vi tycker är fel sätt att lösa problemet. På Gotland bor många på landsbygden och boendet är väl spritt. För att kunna utveckla näringslivet och öka boendet över hela Gotland är en snabb och säker framkomlighet på de gotländska vägarna mycket viktigt. På Gotland finns behov av att utveckla de större vägarna så att det blir lättare att pendla mellan hemmen och arbetsplatser, oavsett om man använder kollektivtrafik, bil eller cykel.

Fårös attraktion som besöksmål gör att trafiken på vägen ökar kraftigt under sommaren. Något som märkts än mer under senaste åren. Nuvarande standard på länsväg 148 är en av de begränsande faktorerna för att Fårö och norra Gotland ska kunna utvecklas ytterligare.

Med anledning av ovanstående kräver vi att:

  • vägstandarden höjs och att länsväg 148 breddas, i stället för fortsatta hastighetssänkningar
  • hastighetsbegränsningen höjs till 90 km/h på fler sträckor

Lokrume februari 2017

Lokrume Centerkvinnoavdelning