Gotland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Distriktsstämman 2017 - så blev den
Eva Nypelius framför en del av ombuden i stämmolokalen

Eva Nypelius framför en del av de närmre hundra ombud och medlemmar som deltog på stämman.

Distriktsstämman 2017

Centerpartiet på Gotland höll distriktsstämma 8 april på grönt Centrum i Roma med närmare 100 medlemmar och ombud närvarande.

Stämman inleddes med att tända ett ljus för att hedra fredagens offer vid det hemska terrorangreppet i Stockholm och för det öppna och demokratiska samhället.

Kerstin Lundgren, Centerpartiets utrikespolitiska talesperson gästade stämman och talade givetvis om alla hemskheter som hänt i världen och Stockholm den senaste veckan men också om hur vår omvärld förändras och vikten av att vi agerar utifrån det

"Vi har haft en fantastiskt bra och rolig stämma!" säger den omvalde distriktsordföranden Eva Nypelius, och fortsätter "Jag är så stolt och glad över alla duktiga kandidater och medlemmar och stämningen i partiet är verkligen på topp. Nu jobbar vi för ett nytt ledarskap såväl i Sverige som på Gotland efter valet 2018."

Till distriktsstyrelse valdes;

Eva Nypelius, Lokrume ordförande

Lars Thomsson, Vänge vice ordförande

Joakim Samuelsson, Träkumla andre vice ordförande

Eva Gahnström, Bro

Bibbi Olsson, Rone

Arne Strandänger, Själsö

Gunnel Lindby, Visby

Jonas Niklasson, Hablingbo

Gabriella Hammarskjöld, Stenkyrka

Jesper Etelhag, Visby

Björn Dahlström, Lärbro

Ann-Christin Wallin, Sanda

Stefan Nypelius, Bro

Rebecka Gajardo, Källunge

Gullvi Norrby, Eskelhem


Fler ombud på stämman

Förberedelserna inför de allmänna valen 2018 pågår och Nomineringskommittén redovisade sitt arbete inför riksdagsvalet 2018. De fem huvudkandidaterna presenterades liksom övriga nominerade. En rådgivande medlemsomröstning kombinerad med intervjuer och öppna möten skall genomföras för att slutligen på stämman i höst fastställa turordningen på Centerpartiets riksdagslista. De fem huvudkandidaterna är;

Eva Bofride, Visby

Gabriella Hammarskjöld, Stenkyrka

Gunnel Lindby, Visby

Lars Thomsson, Vänge

Stefan Nypelius, Bro

Stämman fastställde också valsedlarna till kyrkovalet den 17 september.

Carin Jacobsson, Bro toppar listan till kyrkomötet före Per-Olof Jacobsson, Näs.

Till val till stiftsfullmäktige toppas Centerpartiets lista av Per-Olof Jacobsson, Näs, Ann-Charlotte Hansson, Boge på andra plats och därefter Barbro Ronsten, Visby.

Stämman hade 15 olika motioner med allt från infrastruktursatsningar på Norra Gotland, breddning av väg 148 och färjeklack i Slite hamn. Båda dessa motioner beslutade stämman att bifalla samt också skicka vidare till Peter Larsson som är samordningsman för statens kompensation till Gotland och norra Gotland för uteblivna intäkter från Slite hamn.

Två av motionerna handlade om Migrationsverkets uppdrag som nu går vidare till förbundsstämman. Migrationsverkets uppdrag måste breddas så att de också skall beakta integrationsaspekter och långsiktiga såväl sociala som ekonomiska aspekter. De omflyttningar som skett av asylsökanden är inte humana och försvårar integrationen i samhället.

Idag har kommunerna ansvar för de ensamkommande flyktingbarnen fram till 18-årsdagen och därefter går ansvaret över till Migrationsverket.
Stämman anser att en bättre ordning skulle vara att kommunerna fick ett utökat ansvar till 21 år som bekostas av Migrationsverket. Även frågan om amnesti för ensamkommande diskuterades och stämman uppdrog till stämman att tillskriva regeringspartierna om att utvisningar av barn och unga stoppas och att regeringen ser över hur en amnesti kan göras för de barn och unga som berörs.

Årets Centerpartist Ylva Andersson förärades för sina insatser med blommor och diplom

Vid stämman avtackades också Ann-Christine Josefsson som nu går i pension från sin tjänst som ombudsman. Eva Ahlin har under våren tillträtt som ny ombudsman på Gotland.