Gotland
Centerpartiet lokalt

Centerorganisationerna i Stenkyrka & Lummelunda firar 100-årsjubileum

Fotokollage med människor från Stenkyrka


Stenkyrka & Lummelunda Centerorganisationer är unik på flera sätt, dels har avdelningen endast haft fem ordföranden totalt, under de 100 åren den funnits sen dess bildande 1917. Dels har avdelningen haft två riksdagsmän i obruten följd mellan 1945 och 1982.

Per Svensson, Riksdagsman 1945 - 1964 samt Landstingets ordf. på Gotland 1943 - 1971.

Torsten Gustafsson, Riksdagsman 1965 - 1982 samt försvarsminister 1981 - 1982.

Tidigare ordföranden: Gotthard Jakobsson 1917-1919, Per Svensson 1919 - 1969,

Torsten Gustafsson, 1969 - 1975, Torsten Blomér 1975 - 1997

Östen Sjöblom 1997 - 2017.

Stenkyrka & Lummelunda Centerorganisationer är idag en liten, men livaktig avdelning till gagn för vår landsbygds utveckling. Avdelningen har representation i flera av Regionens styrelser och nämnder.

100-årsjubileét firades lördagen den 4 november genom att medlemmarna, i gemensam buss reste till Visby och Gotlands Muséum. Avdelningens ordförande, Östen Sjöblom, hälsade välkommen och bjöd in till kaffe i museets cafeteria. Sedan förflyttade sig sällskapet till Bildstenshallen där Åke G Sjöberg gav en kort föreläsning kring socknarnas historia. Främst avseende den bildsten som härrör från Lilla Bjers i Stenkyrka. Åke pratade även kyrkohistorik och om Licnatus, begravd i Stenkyrka kyrkas kor, som bl.a. reste till Tyskland och 1161 skrev handelsavtal för de gutniska bönderna med hertig Henrik Lejonet i Artlenburg.

Därefter vidtog en guidad tur på Gotlands Muséum. Den kunnige och underhållande guiden Gunnar Bäck gav en genomgång av socknarnas innehållsrika historia. Särskild vikt lades vid Gotlands äldsta stenåldersgrav funnen vid Stora Bjers, och även Lilla Bjers gravfält, det största sammanhängande gravfältet på Gotland med 1000 gravar på en yta av 15 ha.

Avslutningsvis fick vi i muséets skattkammare ta del av några av de större silverskatter som hittats i Stenkyrka och Lummelunda.

Efter en uppfriskande promenad genom Visbys gränder gjordes ett besök på Barlingbo Bryggeri, med efterföljande tvårättersmiddag och ölprovning. De flesta var överens om att ”Galgbacken” nog var det bästa ölet.

Under middagen gav avdelningens kassör, Tjelvar Andersson, en tillbakablick över det historiska politiska livet i socknarna utifrån såväl ungdomsförbund- till partiperspektiv. I höst planerar avdelningen att starta en studiecirkel för att ytterligare fördjupa kunskaperna kring avdelningens 100-åriga historia.

Den lyckade jubileumsdagen avslutades med hemfärd via Perssons Buss för glada, mätta och nöjda medlemmar.

Vid Pennan Per-Henrik Sorby