Gotland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Gör Visby-Bromma till världens första gröna flyglinje!

Gör Visby-Bromma till världens första gröna flyglinje!

Centerpartiet föreslår att Visby-Bromma ska bli världens första gröna flyglinje med enbart biobränsle till 2022.
- Centerpartiet vill jaga utsläppen, inte resenärerna, säger Lars Thomsson.

Martin Ådahl, Emma Sandsjö, Lars Thomsson

Visby-Bromma ska bli världens första flyglinje med enbart biobränsle. Det föreslår Centerpartiets toppkandidat och chefsekonom Martin Ådahl och toppkandidat på Gotland, Lars Thomsson, i ett gemensamt utspel. Eftersom flygningarna Visby-Bromma inte sker på hög höjd och därmed har mycket små eller inga höghöjdseffekter på klimatet kan Visby-Bromma dessutom bli världens första helt klimatsmarta flyglinje.
- När vi nu ser många hundratals politiker från hela Sverige ta flyget till Visby för Almedalsveckan måste vi sätta som mål att alla dessa inför nästa val flyger i biobränsledrivna plan, säger Martin Ådahl.
För att nå målet krävs dels nationellt mål om inblandning av biobränsle som driver på utvecklingen. Centerpartiet kräver obligatorisk inblandning av biobränsle med ett helt fossilfritt flyg 2030. I praktiken skulle det kunna börja genomföras genom ett antal helt biobränslebaserade flyglinjer.
-En grön flyglinje hjälper också att bygga upp en basefterfrågan på en ny produktionslinje för grönt flygbränsle i norra Europa, vilket är viktigt för att få ner dagens höga priser på biojetbränsle, säger Martin Ådahl.
 
-Gotlänningarna är dessutom beroende av färja och flyg. Vi kommer alltid behöva flyget, det är och kommer förbli Gotlands enda snabba transportalternativ. Idag är flygskatten bara en 30-miljoners beskattning av gotlänningarna utan klimatnytta. Gotlänningarna är väldigt miljömedvetna. Det är betydligt bättre att betala merkostnad för biobränsle, säger Lars Thomsson.
 
En del av finansieringen kan ske genom att särskilda medel tillförs från Energimyndigheten inom ramen för uppdraget att Gotland skall vara en pilotkommun i omställningen till ett 100 procent förnybart samhälle.
-I uppdraget till Energimyndigheten att göra en Färdplan för Gotland ingår att komma med förslag på egna systemlösningar och institutionella upplägg. Vi kräver att en Grön flyglinje skall ingå i detta uppdrag som regeringen beslutat om. Centerpartiet vill jaga utsläppen, inte resenärerna, säger Lars Thomsson.
 
Centerpartiet föreslår att via statsbudgeten lägga 150 miljoner på en demonstrationsanläggning för biobränsle för att öka volymerna. Det kommer också krävas ett samarbete med Swedavia, som äger både Visby och Bromma flygplatser, och med de regionala flygbolagen, idag BRA.
I nuläget är den enda godkända standarden för inblandning 50 procent biobränsle, men det finns inga tekniska hinder för att ha 100 procent inblandning. Sverige bör driva den möjligheten, anser Centerpartiet.
 
-Vi kan också behöva driva på utvecklingen med ett bonussystem som belönar helt gröna flyglinjer, säger Martin Ådahl.

 BRA har redan idag ett erbjudande om extrabetalning för grönt biobränsle. De svenska flygbolagen (BRA, SAS, Norwegian) har som mål att halvera sin klimatpåverkan till 2030. Swedavias mål är ett fossilfritt inrikesflyg till 2030 och de har diskuterat gröna flyglinjer, som Visby-Bromma.
-Vi välkomnar alla initiativ som bidrar till att sätta fokus på flygets omställning. Vi är även positiva till Centerpartiets förslag om att göra Visby-Bromma till den första biobränslelinjen i världen. Det är genom gemensamma krafter, flygbolagen, politiken och tekniken, som vi kan ställa om till ett fossilfritt inrikesflyg till 2030, kommenterar Emma Sandsjö, BRA kommunikationschef.
 

Fakta Visby-Bromma (2017):
Antal resenärer: 229 507
Flygsträcka: 190 kilometer
Total bränsleåtgång: 2 041 ton jetbränsle
Totala koldioxidutsläpp: 6 429 ton Co2
Bränsleåtgång per passagerare 8,18 kilo *

*Bränsleförbrukning per passagerare med flygplanstypen ATR 72 (primär flygplanstyp på linjen): 0,5 liter milen

2018-07-05