Gotland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Gotland behöver hållbar elförsörjning

Gotland behöver hållbar elförsörjning

Vid Centerpartiets distriktsstämma hade vi fjorton olika motioner att behandla. Det känns bra att medlemmarna är på hugget och lyfter upp aktuella frågor.

Jag vill passa på att lyckönska nya styrelsen och nya distriktsordförande Joakim Samuelsson varmt lycka till i ett av de roligaste uppdrag man kan ha. Vid stämman lyftes bla vikten av en likvärdig kostnadsutjämningen för att hela landet skall ha samma förutsättningar att bedriva en bra välfärd. Gotland har speciella förutsättningar som ö och litet landsting. Därför behöver vi, utöver det förslag som nu är på remiss och skulle ge Gotland ungefär 90 miljoner extra, en speciell Ö-faktor för jämlik vård.

En annan fråga som lyftes var Gotlands behov av en robust och säker elförsörjning. För att klara mer lokalt producerad el behövs en stabil infrastruktur därför är det också så viktigt att Gotland ansluts till det svenska stamnätet genom en tredje elkabel. Detta är oerhört viktigt för att Gotland skall kunna gå före och bli pilotlän inom energiförsörjning.

Energimyndigheten har nu presenterat färdplanen som ska stärka Gotlands möjligheter att nå energi- och klimatmålen tidigare än övriga Sverige. Klokt att energimyndigheten nu föreslår Regeringen att de måste finansiera satsningar för att nå målet. Förstudien visade att det är fullt möjligt att skapa ett hållbart och samtidigt robust energisystem på Gotland. Det krävs nya tekniker, nya affärsmodeller, nya regelverk, kunskap och inte minst ett stort samarbete mellan näringslivet, det offentliga och enskilda. För acceptans och trovärdighet är det viktigt att det inte blir vi gotlänningar som skall stå risken utan här krävs resurser för utveckling och innovation.

I regionen är målet ett bättre företagsklimat på Gotland. En del i detta är vår företagsturné med 100 företagsbesök på 100 dagar. Vi är nu mer än halvvägs. Igår besökte vi Strumpfabriken i Boge, imorgon träffar vi ett antal företagare i Roma. Det är intressanta besök och vi får en bra bild av företagen och de utmaningar de ser. Många lyfter svårigheter med att rekrytera rätt kompetens, behovet av olika typer av utbildningar,

Förra veckan tog Regionstyrelsen beslut att jobba vidare med lokala utvecklingsplaner (LUPar) för att stimulera landsbygdsutveckling. Under året går vi vidare med LUPar för Roma och Fårösund. Mycket av utvecklingen bygger på engagemang hos de boende och näringslivet. Därför är det också viktigt att det offentliga kan stödja och samarbeta på olika sätt, även om grunden alltid kommer vara lokalt engagemang och drivkraften att utveckla sin egen närmiljö. Jag ser framemot en intressant lösning för utveckling av såväl bostäder som bad i Roma.

Det är också roligt att se att flera lokala utvecklingsbolag nu är under bildande. I måndags träffade vi Ljugarns nya utvecklingsbolag, Ljusa udden. Imorgon är det Fårösunds utvecklingsbolag som bjudit in till möte om utvecklingen i Fårösund.