Gotland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Gotland behöver stabil elförsörjning

Elförsörjningen nyckel till utveckling

För att lyckas med klimatomställningen och fortsatt positiv utveckling behöver Gotland säkerställa elförsörjningen, skriver Stefan Nypelius

Under fredagen den 22 november medverkade jag på Energidialog Gotland där det avhandlades många viktiga frågor för Gotlands energiomställning. För att klara den viktiga energiomställningen är en tredje elkabel mycket viktig. Först då kan Sverige få del av Gotlands potential för förnyelsebar energi i form av vind- och solkraft.

Det är också viktigt att säkra energiförsörjningen för framtiden och att vi på Gotland kan lita på att vi har en pålitlig elförsörjning. För varje år som går blir det allt mer aktuellt innan de två nuvarande kablarna är uttjänta. Gotland behöver en stabil elförsörjning, det visar de senaste årens erfarenheter med återkommande strömavbrott. Ovanpå detta kommer det att krävas omfattande insatser för att vi ska lyckas med klimatomställningen, inte minst på grund av att Cementa i Slite har ett stort behov av kraftfulla åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Och för att lyckas med den omställningen kommer det krävas stora mängder elenergi, som vi inte har tillgång till idag.

Gotland är utsatt i klimatförändringen och de senaste årens torka och återkommande problem med vattenförsörjningen visar på troliga scenarier med extremt väder i framtiden. Detta påverkar våra två viktiga basnäringar - besöksnäringen och de gröna näringarna. Dels att de i stor utsträckning är väderberoende men även i möjligheten med att göra strategiska klimat- och energival för att vara föregångare och ha en konkurrensfördel.

En av utmaningarna för Gotland är vår företagarstruktur. Det är flera små och enskilda företagsbeslut om omställning som kommer bidra till förändring. För varje enskild är det dock svårare att räkna hem omställningsinvestering och där behövs ekonomiskt stöd från det offentliga.

För oss i Centerpartiet är detta mycket viktiga frågor som vi ska fortsätta att driva och stötta alla som arbetar för en hållbar framtid.

Stefan Nypelius (C)