Hållbar närodlad politik för hela Gotland

Sista helgen i september avslutades Centerpartiets partistämma i Karlstad och för oss gotlänningar är det extra roligt att se så många nya och bra beslut för en fortsatt politik för landsbygdens utveckling

Vi kommer att fortsätta verka för en decentralisering av Sverige och arbeta för att statliga jobb omlokaliseras till landsbygden istället för tillväxtorter. Centerpartiet vill att politiska beslut landsbygdssäkras och att myndigheternas service förbättras för människor och företag på landsbygden, snarare än det motsatta som tyvärr fått pågå under allt för många år.

För att regionen och näringslivet ska fortsätta att utvecklas och vara attraktivt för kompetens inom bristyrken ska vi fortsätta att verka för att skattetrycket sänks på landsbygden. I nuläget är det avskräckande hög skattebelastning på landsbygden jämfört med i storstadsområdena, sett till utbutet av tjänster och service från myndigheter. Vi strävar efter att det ska vara lika förutsättningar oavsett vart i landet man bor.

På Gotland är som bekant turismen en viktig näringsgren som vi och regionen strävar efter att utveckla ännu mer. Centerpartiet ska framöver arbeta för att omfattande regelförenklingar införs för besöksnäringen och naturturismen. Inte minst i det senare fallet är det viktigt för Gotland eftersom vi vill att turismen ska vara en näring för hela ön.

Ännu några exempel på att Centerpartiets politik gynnar landsbygden är att vi ska verka för ett landsbygdsavdrag för de som tar ansvar för vägföreningar, att det lokala inflytandet över strandskyddet förstärks och att bygglov utanför detaljplanerat område ersätts med anmälningsplikt. Kommunerna ska dock själva ges möjlighet att avgöra vart bygglov fortfarande ska kunna krävas.

Vi i Centerpartiet jobbar för att människor ska kunna leva, bo och driva företag även utanför storstadsområdena. Vår gröna politik gör skillnad och visar vägen för att hela landet ska leva och bättre förutsättningar för gotlänningarna och Gotland framåt.

Centerpartiet på Gotland

Bild:www.Gotland.com