Gör kontrollerande beteenden olagligt

Under förra året ökade anmälningar om våld i nära relationer i Sverige med 32 procent jämfört med året innan. Centerpartiet vill nu utreda möjligheten om en ny lagstiftning för att skydda människor i utsatta förhållanden.

Under 2018 ökade anmälningar om våld i nära relationer i Sverige med 32 procent jämfört med året innan. När anmälningar om våld i nära relationer kraftigt ökar är det ytterst viktigt att vi agerar för förändring framåt. Centerpartiet vill därför utreda möjligheten att göra så kallade ”kontrollerande beteenden i nära relationer” brottsligt.

I Storbritannien finns redan en lagstiftning sedan 2015 och har lett till att fler än 9 000 åtal väcktes under 2017 och 2018. I de fall som lett till åtal har personerna haft en personlig koppling, varit gifta eller nära släkt, samt att gärningsmannen förstått att det kontrollerande beteendet skulle ha allvarlig negativ effekt på offret.

Abir Alsahlani, riksdagsledamot (C) är drivande i frågan och menar att det handlar om en viktig jämställdhetsfråga. Det som leder till våld i nära relationer börjar ofta med kontrollerande beteenden och psykisk misshandel. Förövaren bryter ner självkänslan och gör att den som utsätts inte kan leva ett självständigt liv.

Det kan handla om att isolera ens partner från vänner, kontrollera vad han eller hon gör på fritiden och till och med förhindra läkarbesök. Ofta är syftet att få den utsatte att känna sig värdelös genom att upprepat tala nedlåtande eller kränkande, granska telefonräkningar och ifrågasätta hemmets inkomster och utgifter.

Centerpartiet på Gotland välkomnar initiativet. En lagstiftning skulle kunna göra stor skillnad för många människor som lever i destruktiva relationer där de blir isolerade och kontrollerade i sin vardag. Genom att kriminalisera kontrollerande beteende i nära relationer stärker vi kvinnors rätt och deras möjlighet att komma ur en destruktiv relation innan det är för sent. Det är viktigt att människor som är utsatta känner att samhället skyddar deras rätt till trygghet och säkerhet.

Centerpartiet på Gotland