Gotland
Centerpartiet lokalt

Miljöpriset 2017

Sven Sandström får diplom av Eva Nypelius

Sven Sandström tar emot diplomet av Eva Nypelius.

På Världmiljödagen 5 juni delade Centerpartiet Gotland ut vårt 20:e miljöpris. Prisutdelningen ägde rum i trädgården på Solbergatan 30, med diplom, tårta och ett vacker fat som Ulla Ahlby gjort. Nedan följer motiveringen, och under den flera kort från dagen.

Centerpartiet Gotlands Miljöpris 2017 tilldelas Produkt Gotland som får priset för sitt arbete och engagemang för att verka för en positiv och hållbar utveckling av det gotländska näringslivet.

Vi vill särskilt lyfta fram Produkt Gotland och Sven Sandströms engagemang för elbilar på Gotland. De har varit drivande vad gäller elbilar och laddstolpar under lång tid, bland annat i projektet ”Electric Mobility Gotland”. Projektet drevs med regionala tillväxtmedel och medfinansiering från framför allt GEAB. Det projektet avslutades 2010 och Produkt Gotland vill nu gå vidare och utveckla den satsning som gjorts, med syftet att förstärka utvecklingen mot hållbar tillväxt genom att sprida information om elfordon och verka för att det finns en offentlig laddplats i varje större samhälle på Gotland.

Genom att arbeta tillsammans, inspirera varandra, och hela tiden sträva efter att vara i framkant och för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Gotland visar Produkt Gotland vad man med närodlad politik, lokalt engagemang och ihärdigt arbete kan åstadkomma både för den egna bygden och för miljön.

Centerpartiet Gotland har sedan 1980-talet i samband med Internationella Miljödagen delat ut sitt Miljöpris till personer eller föreningar som gjort något bra för miljön.

Gruppbild framför elbilar

Anna Brennwald, Produkt Gotland, Lars Thomsson (C), Sven Sandström, Produkt Gotland, Bjerne von Schulman, Produkt Gotland, Peter Brennwald, Produkt Gotland samt Eva Nypelius (C).

Guldkövertårta

Vi bjöd på Guldklövertårta!

Flaskor med Halfvede Gyllen på fikabordet

Anna och Peter Brennwald hade med sig sin nya, helt osötade, produkt: Halfvede Gyllen. Det var en alkoholfri och äpplig bubbel som smakade fantastiskt gott och tillförde en extra festlig stämning!

Skåpbil med reklam för Hotel St Clemens och att de kör på Gotländsk vindkraft, då det är en elbil.

Bjerne från Hotel St Clemens kör förstås elbil. Vi gillade hans reklam på sidan lite extra!

En liten grupp människor trängs kring en radioreporter.

Radions Ulrica Uusitalo Fernholm var på plats och intervjuade.