15 motioner!

På Centerpartiets distriktsstämma i lördags behandlades 15 motioner och två uttalanden. För att läsa motionerna och resten av handlingarna, klicka här.

Kerstin Lundgren, Centerpartiets utrikespolitiska talesperson gästade stämman och talade givetvis om alla hemskheter som hänt i världen och Stockholm den senaste veckan men också om hur vår omvärld förändras och vikten av att vi agerar utifrån det. Klicka på stämman för att läsa mer!

Kerstin Lundgren håller tal vid ett tänt ljus, med en roll-up med centerpartiet, närodlad politik bakom

Kerstin Lundgren, ledamot i utrikesutskottet, riksdagsledamot och Centerpartiets utrikespolitiska talesperson.