Klara Blochmann vill ha räddningsbåt på Fårö!

22-åriga Klara Blochmann ser faran med att inte ha en räddningsbåt på Fårö. Närmaste båt hör till brandvärnet i Fårösund. Distriktsstyrelsen svarar så här:

Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt att det är viktigt att det finns en bra beredskap när det inträffar tillbud vid våra vatten såväl i havet som i våra träsk och stenbrott. Besöksnäringen är en viktig näring som bidrar till en levande landsbygd. Det görs många satsningar på att skapa fler och längre säsonger där fritidsfiske är ett exempel på upplevelser som ger möjligheter till nya intäkter på landsbygden. Att då Fårö räddningsvärn skall ha tillgång till en båt för akuta räddningsinsatser i närheten av land är rimligt för att både bofasta och besökare ska känna sig trygga.

Klara, 22 år står mot en röd vägg.

Klara, utanför sin arbetsplats, Ica på Fårö.


 

 

Motion 7

EN Ö UTAN BÅT.

På somrarna är det tusentals turister på Fårö för att njuta av Fårös stränder.

Med så många vuxna, gamla och framförallt barn i havet samtidigt är såklart risken stor att olyckor sker. Barn som flyter iväg på sina luftmadrasser och personer som simmar lite för långt ut i havet kan leda till fruktansvärda drunkningsolyckor.

Vi har såklart ett superbra brandkårsteam som snabbt är framme vis olyckor. Men vad gör du om du står på stranden och en människa är flera hundra meter ut i havet? Det är duktiga gubbar, men inga atleter som simmar flera hundra meter på några minuter, och vid olyckor kan det handla om sekunder.

Mellan januari-juli 2016 drunknade det 85 personer i Sverige.

Det jag försöker få fram är, varför har inte Fårös brandvärn en båt?

Chansen att rädda någon som håller på att drunkna utan båt är minimal.

I Fårösund har brandvärnet en båt och det finns även sjöräddning.

Varför är inte den båten på Fårö och Fårösund använder sig av sjöräddningen?

Jag yrkar

att brandvärnets båt flyttas från Fårösund till Fårö.

Fårö 2017-03-01

Klara Blochmann

Distriktsstyrelsens yttrande:

Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt att det är viktigt att det finns en bra beredskap när det inträffar tillbud vid våra vatten såväl i havet som i våra träsk och stenbrott. Besöksnäringen är en viktig näring som bidrar till en levande landsbygd. Det görs många satsningar på att skapa fler och längre säsonger där fritidsfiske är ett exempel på upplevelser som ger möjligheter till nya intäkter på landsbygden. Att då Fårö räddningsvärn skall ha tillgång till en båt för akuta räddningsinsatser i närheten av land är rimligt för att både bofasta och besökare ska känna sig trygga, men detta skall inte innebära att båten i Fårösund flyttas till Fårö då en båt kan behövas på båda platserna.

Distriktsstyrelsen föreslår stämman

att: instämma i motionens syfte

att: överlämna motionen med tillstyrkan till Centerpartiets

regionfullmäktigegrupp för vidare handläggning