Bra och tillgänglig vård!

Sjuksköterska

På vår distriktsstämma den 8 april antog vi även ett uttalande om bra och tillgänglig vård.

Centerpartiet vill stärka primärvården genom fler läkare och att alla skall ha en lagstadgad rätt till en fast läkarkontakt. Idag är många patienter listade på vårdcentraler där läkaren är "doktor vakant".

För oss i Centerpartiet är valfrihet och egenmakt för patienterna viktig. Om de rödgröna går vidare med Reepalus utredning om vinstbegränsning kommer det att slå hårt mot många privata alternativ vilket vi aldrig kan acceptera.

Hela uttalandet finns att läsa om under "Vår politik", Bra och tillgänglig vård!