Låt inte Sverige klyvas!

en sked balanserar en potatis och mynt på en miniräknare som står på högkant

Vår budget minskar den sociala och regionala klyvningen. Möter klimatutmaningen.Stärker tryggheten. Låter vården komma närmare.

Igår presenterade Centerpartiet sin budgetmotion. Sverige har stora utmaningar som vi ger svar på. Klyftorna mellan arbetslösa och de som har jobb måste minskas, polisen behöver mer resurser och vården behöver bli mer tillgänglig allt detta bidrar till en större trygghet i samhället. För att minska klimatutsläppen föreslår vi att en grön bilbonus införs för att göra det billigare och lättare att köra miljövänligt.

I Centerpartiet budgetmotion lägger vi fram en rad kraftfulla förslag för att öka tillgängligheten i sjukvården. Vi föreslår bland annat en Tillgänglighetsmiljard, som går ut på att korta vårdköerna - från diagnos till slutbehandling och återbesök. Jag är glad att Centerpartiet föreslår en tillgänglighetsmiljard som innebär att regionen får en summa pengar om de kan erbjuda patienten tidig kontakt med läkare på vårdcentralen, vilket ska ske inom tre dagar. Det är en skärpning från de sju dagar som den nationella vårdgarantin är i dag säger Eva Nypelius, distriktsordförande (C)

Läs mer om vad Centerpartiet på Gotland tycker här.