Gotland ska anslutas till stamnätet

Vindkraftverk sett från marken med starka solstrålar som kommer från höger

Gotland kan inte vara det enda län som inte är anslutet till det svenska stamnätet. Centerpartiet fortsätter arbeta för att få till stånd en ny elkabel mellan fastlandet och Gotland.

Idag (14 juni) skriver Lars Thomsson om sin reaktion på Svenska Kraftnäts beslut i sin krönika på Gotlänningens ledarsida. Hela "Thomssons tankar" finner du här.

Härom veckan skrev Per Åsling, ordförande i skatteutskottet, en skriftlig fråga till statsrådet Ibrahim Baylan i detta ärende.

– Gotland är en del av Sverige och därför är det högst rimligt att Gotland nu ansluts till stamnätet via den planerade nya kabeln säger Eva Nypelius i en kommentar.
– Nu måste regeringen agera för att få Svenska Kraftnät på rätt spår igen, och agera snabbt säger Per Åsling i en avslutande kommentar. Mer om detta.