Gotlänningar på Förbundstämma!

De gotländska ombuden i sin bänkrad bland en mängd ombud från övriga landet

Centerpartiet på Gotland har sex ombud på partiets Förbundsstämma i Malmö. Från vänster på bilden ser ni Anki Wallin, Bibbi Olsson, Stefan Nypelius, Gabriella Hammarskjöld, Lars Thomsson och Joakim Samuelsson. Med på stämman är förstås också vår distriktsordförande Eva Nypelius, som sitter i Partistyrelsen och därmed sitter på den bänken i stämmolokalen. Med på plats är också ledarskribenten Eva Bofride som bevakar debatten, Gunnel Jakobsson från Othem och förstås undertecknad ombudsman Eva Ahlin.

Från Gotland finns bland annat motioner om behovet av konsekvensanalys vid beslut om naturskydd, behov av utvärdering av det statliga naturskyddsarbetet, kommunernas ansvar för ensamkommande barn samt översyn av uppdraget till Migrationsverket. Det gotländska perspektivet har hittills fått bra gehör i kommittéer och på stämman.

Eva Nypelius lyfte i generaldebatten hur viktigt det är för Gotland att vi får en ny elkabel. Kabeln behövs för att få till fortsatta investeringar i förnyelsebar energi! När Svenska Kraftnät stoppade kabeln stoppade de också all nyetablering av förnyelsebar elproduktion på Gotland, även mikroproduktion. Samtidigt säger Regeringen att Gotland ska bli pilot i omställningen till ett helt förnybart samhälle. Det är mycket positivt - men Regeringen måste förstå att då behöva det en ny elkabel! Gotland är en del av Sverige och måste få tillhöra det svenska stamnätet! Det känns som att Regeringens ena hand inte vet vad den andra handen gör. Nej - vi behöver ett nytt ledarskap och en närodlad politik som ser till hela landet - även öar!

Under rubriken "Klyv inte landet" diskuteras bland annat strandskydd: Gabriella Hammarskjöld äntrade talarstolen och poängterade att Gotland, även Öland, har 300 meter strandskydd runt stora delar av kusten, längs många större vattendrag. Centerpartiet vill slå vakt om våra stränder och vår möjlighet att fritt ströva utmed havet. Det är dock oerhört viktigt för Gotland att möjliggöra byggande kring befintlig bebyggelse i socknarna till exempel, i nära dialog med gotlänningarna, för att främja landsbygdsutvecklingen. 100 meter räcker gott på många håll.

Eva Nypelius talade för en nära och tillgänglig vård, där vi ser till patientens bästa. Vi har problem med läkarbemanningen över hela landet, så är det. Men det får inte hindra att vi jobbar mot en möjlighet för de som vill att lista sig och få en fast läkare. - Vårt mål måste vara att den som vill ska kunna ha sin egen läkare, säger Eva Nypelius.

 

Glad Eva Nypelius i Partistyrelsens bänk

Här sitter Eva Nypelius i Partistyrelsens bänk och laddar för att gå upp i talarstolen.