Staten sviker igen

Målet för Ekokommunen Gotland är att bli självförsörjande på el. Vi har potential att bygga ut både sol och vindkraft och projekt pågår för lagring av el. Cementa undersöker också möjligheterna till en elektrifiering av hela sin fabrik. Förra sommaren kom Svenska Kraftnäts helt otroliga beslut om att avbryta planeringen för en ny elkabel till Gotland. Detta sätter nu många käppar i hjulen för utvecklingen av alternativ energi.

Vindkraftverk

Idag fick vi vetskap om att statliga Vattenfall drar sig ur ett projekt angående örnar och vindkraft på Gotland. Skälet är att det inte blev någon kabel och därmed ingen ny vindkraft på Gotland. Hela öns omställning havererar nu i snabb takt, suck!

- Detta är oacceptabelt och ännu ett exempel där staten drar sig ur projekt på Gotland genom Svenska Kraftnäts svek att inte bygga den tredje elkabel till Gotland säger Eva Nypelius, distriktsordförande Centerpartiet.

- Nu måste regeringen bestämma om Gotland skall vara en del av lösningen eller en del av problemen med omställningen. Centerpartiet kräver att Gotland ansluts till stamnätet omgående säger Eva Nypelius (C).

- I energiöverenskommelsen var vi inte bara överens om målet 100% förnybart utan också att öka överföringsförbindelserns både inom och utom Sverige. Att Svenska Kraftnät då väljer att avbryta arbetet med den tredje kabeln till Gotland är ett hån. Vi uppmanar därför regeringen att ta SvEnska Kraftnät i örat och återuppta arbetet. Det behövs för att nå våra övriga energipolitiska mål, säger Rickard Nordin (C), energipolitisk talesperson i riksdagen.

- Örnprojektets grundidé är att via tekniska system lösa frågan om samexistens mellan vindkraft och fåglar, vilket kommer att behövas framöver eftersom vindkraften kommer bli väldigt stor del i Sveriges framtida energisystem säger Rickard Nordin.

För oss på Gotland är det viktigt att inte bromsa utveckling och därför ser vi fler och fler exempel på att den tredje elkabeln behövs och här måste staten nu ta sitt ansvar avslutar Eva Nypelius (C).