Varför är den rödgröna majoriteten emot konkurrensneutralitet i primärvården?

Gotland behöver ett företagsklimat och en politik som stimulerar till nya jobb. Att våra Gotländska småföretag kan växa och nyanställa genom tillgång till rätt utbildad arbetskraft och ett konstruktivt innovationsklimat är oerhört viktigt. Ett bra företagsklimat är viktigt för det är i de små företagen som 4 av 5 nya jobb skapas. För att säkra en bra välfärd framåt måste vi underlätta för att fler jobbar och bidrar till vår gemensamt finansierade vård, skola och omsorg.

Sjuksköterska

Här på Gotland jobbar ungefär 7700 personer inom vård, skola och omsorg. Av dem jobbar ca 1900 inom privat drivna verksamheter alltså nästan var fjärde person. Därför är det viktigt med bra och likvärdiga förutsättningar. Till exempel är en tredjedel av alla hemtjänsttimmar utförda av privata utförare och 33% av vårdcentralerna drivs i privat regi.

Varför motarbetar nu Socialdemokraterna de privat drivna vårdcentralerna på Gotland? Varför är den rödgröna majoriteten emot konkurrensneutralitet i primärvården?

Läs hela Eva Nypelius debattinlägg om rättvisa villkor.