Splittrade socialdemokrater vill vilseleda

Eva Nypelis (till höger) i fullmäktigesalen tillsammans med bland andra Lars Thomsson och Bibbi Olsson

Vinster i välfärden var en het debattfråga vid senaste fullmäktige mötet. Det är bra för den frågan måste debatteras så att det verkligen kommer fram att detta S-MP-V förslag skulle innebära stopp för många privata välfärdsföretag som idag erbjuder tjänster till gotlänningarna. Ingen säger sig vilja stoppa verksamheter som Hattstugan, privata hemtjänstföretag eller små förskolor, men det är ju precis det som blir effekten av förslaget om vinstbegränsning till max 7% av operativt kapitel. OBS! Detta betyder inte att företaget får visa vinst på sista raden med 7% som jag tror många missuppfattar det.

Det är enkel retorik att säga ”för eller emot fritt vinstuttag i välfärden” som Filip Reinhag beskrev det i lördagstidningen. De trogna vänstersossarna gör allt för att vilseleda. I fullmäktigedebatten var Reinhag så drastisk att han pratade om att privata företag har fri dragningsrätt på skattemedel. Det finns avtal och regelverk. För mig och många gotlänningar är valfriheten viktig och har bidragit till högre kvalitet i välfärden.

Läs hela Evas krönika här.