Nu blir Centerpartiets förslag om byggande på landsbygden verklighet!

Gruppbild på centerpartisterna i Regionstyrelsen

Vi tycker att en fortsatt balans mellan landsbygden och Visby är det optimala för Gotlands utveckling. Det innebär att det åter måste ske omfattande bostadsbyggande utanför Visby, efter några decenniers stiltje.

-Min motion bifölls och nu äntligen blir det verkstad! Jag är glad för det, det är bråttom att få igång byggandet av bostäder även utanför Visby, säger Lars Thomsson.

Nästan alla partier säger att de vill ha en levande landsbygd men lägger olika tolkning i de orden. Politiken och olika förslag utgår idag alltför ofta från att storstaden är normen. Det håller inte!

Läs mer här