Gotland behöver förändring och förnyelse!

Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna, vill se ett Gotland som frodas och utvecklas. Den nuvarande politiken kan inte fortsätta. För att långsiktig klara en bra service till gotlänningarna krävs ett ledarskap som vågar ta långsiktiga beslut och som vågar se de problem och utmaningar som finns för Gotland framöver.

Sara Lidqvist, Anna Hrdlicka, Eva Nypelius och Johan Thomasson

Fyra ur Allians för Gotland: Sara Lidqvist (Kd), Anna Hrdlicka (M), Eva Nypelius (C) och Johan Thomasson (L).

I Budget 2019 lovar vi det vi kan hålla. Alliansens budget för 2019 slutar på ett plus på 98 miljoner kronor - en budget i linje med fullmäktiges mål om 2 procents överskott. Vi ser redan efter delårsbokslutet i mars ett underskott i nämnderna på 38 miljoner kronor. Därutöver presenteras kostnader i 100 miljonerkronorsklassen för efterbehandling av regionens deponier.

Det är en kärv budget, men den lovar den långsiktighet för ekonomin som Region Gotland inte har idag.

- Överskottet i vår budget behövs för en långsiktigt hållbar ekonomi och för en tryggad välfärd framöver, säger Eva Nypelius (C).

Läs mer här!

Eller ta del av hela vårt budgetförslag här!