Centerpartiet Gotland släpper vår valplattform!

Centerpartiet Gotlands presidium: Eva Nypelius, distriktsordförande, 
Joakim Samuelsson 2:e vice distriktsordförande och Lars Thomsson, vice 
distriktsordförande. Lars är också förstanamnet på riksdagslistan

Centerpartiets värderingar behövs för öppenhet och trygghet

Allas lika rätt och värde. Frihet under ansvar. Levande landsbygd och levande stad. Välfärd för alla. Handlingskraft. Ansvar. Stå med båda fötterna på jorden. Långsiktigt hållbart. Helhetssyn. Decentralisering. Jobbskapande. Valfrihet. Trygghet. Detta är värderingar och ord som beskriver och styr Centerpartiets politik.

 

Vi tror på människans egen förmåga

Centerpartiet har en politik som utgår från människan och allas lika rätt och värde. Vi är alternativet för dig som är övertygad om att lösningarna inte ligger vare sig längst till höger eller till vänster utan någonstans där emellan. Centerpartiet är för ett öppet och liberalt samhälle utan onödig detaljstyrning. En politik för att få vardagen att fungera och där vi känner tilltro till människornas förmåga att själva ta ansvar. Det offentliga ska se till att det finns en fungerande välfärd och infrastruktur med hög kvalitet men det offentliga ska inte motarbeta din möjlighet att välja vilken förskola eller hemtjänst du ska anlita.

Läs hela vår valplattform här.

På vår Facebooksida kan du se en film från presskonferensen.