Underlätta för Region Gotlands anställda att ingå i deltidsbrandkårerna!

Sommarens brandkatastrofer i Sverige stämmer onekligen till eftertanke. Har samhället prioriterat ned det grundläggande samhällsskyddet för lågt? Kommande klimatförändringar kommer dessutom med all säkerhet skapa ännu större naturkatastrofer i form av bränder, stormar och översvämningar.

Centerpartiet på Gotland föreslår att Region Gotland skapar flexibilitet i tjänster som underlättar för regionanställda att ingå i deltidsbrandkårerna. Björn Dahlström och Fredrik Gradelius, båda centerpartister från Lärbro har lämnat in en motion till regionfullmäktige. Motionen kan du läsa i sin helhet här:

Trygghet på Gotland

Eld