Centerpartiet Gotlands program för offensivt byggande

Fredrik, Arne, Eva, Niklas och Lars

Fredrik Gradelius, Byggnadsnämnden och kandidat, Arne Strandänger, kandidat, Eva Nypelius, distriktsordförande och Regionråd, Niklas Harlevi, kandidat, Lars Thomsson Byggnadsnämnden och kandidat.

Centerpartiet anser att byggandet och då särskilt bostadsbyggandet är en av de mest avgörande utvecklingsfaktorerna för Gotland. En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för en konkurrenskraftig ekonomi. På Gotland har det byggts mycket under de senaste åren vilket är bra. Men trots det är bristen på bostäder ännu en direkt tillväxthämmande faktor.

Den försvårar för rekrytering inom bristyrken och den begränsar önskad befolkningstillväxt på ön. Samtidigt är också byggbranschen en viktig utvecklingsmotor för öns arbetsmarknad. Under flera decennier har det byggts alldeles för få bostäder i Sverige och så även på Gotland. Ungdomar tvingas bo kvar väldigt länge i sina föräldrahem, människor måste tacka nej till nya jobb. På landsbygden finns det ofta inga anpassade bostäder för varken yngre eller äldre att flytta till.

Centerpartiet har därför utarbetat 12 konkreta förslag kring hur vi uppnår målet med ett mer offensivt byggande: Läs mer här