Fokus på möjligheter istället för hinder!

Eva närbild mot bakgrund av gröna buskar

Sverige behöver bygga 93000 bostäder per år till 2020. Slår man ut Gotlands andel blir det runt 550 nya bostäder per år. Ifjol tillkom det 240 nya bostäder alltså behöver vi fördubbla bostadsbyggandet på Gotland. Ändå kan vi läsa i lördagstidningen hur Socialdemokraterna med Meit Fohlin i spetsen slår sig för bröstet för historiskt byggande på Gotland de senaste åren.

Bostadsbyggande är en av de mest avgörande utvecklingsfaktorerna för Gotland. Bostadsbristen försvårar för rekrytering och den begränsar den ökade befolkningstillväxten som Gotland behöver. Vi måste underlätta byggande på landsbygden och i de mindre tätorterna för att undvika urbanisering. Hela Gotland skall leva!

Läs hela Evas inlägg på Gotlänningens ledarsida här