Grön återblick med fokus framåt

För ett och ett halvt år sedan gick vi till val med frågor som berör gotlänningar över hela ön. Nu blickar vi tillbaks på året som gått och fokuserar på ett nytt år med grön liberal politik.

Vi gick till val med en politik som bygger på tilltro till människors förmåga att själva ta ansvar. För ett samhälle där det offentliga ska se till att det finns väl fungerande välfärd för alla, men som inte ska stå i konflikt med den enskilde människans möjlighet till valfrihet.

Var fjärde som gick och röstade på Gotland valde att ge Centerpartiet förtroendet att styra och leda utvecklingen i regionen under den här mandatperioden. Det har varit ett år fullt av tuffa utmaningar, inte minst med att få regionens ekonomi i balans, men också roligt och givande.

2019 närmar sig sitt slut och när vi blickar tillbaks på året som gått kan vi konstatera att partiet har valt väg inför framtiden. På Centerstämman i Karlstad fattades bra politiska beslut kring ekonomi, arbetsmarknad, vård och omsorg, utbildning och landsbygd. Här på Gotland jobbar vi för att leverera en politik som svarar upp mot gotlänningarnas behov och som går i linje med vad Centerpartiet driver i resten av landet. Vi tänker på kommande generationer och satsar på det som gör verklig skillnad i människors liv.

Ett år har nu gått med alliansledning i regionen och mycket är positivt på Gotland med bland annat en ökande befolkning. Vi har lagt mycket tid på att jobba för ett bättre företagsklimat genom nära samarbete med näringslivsorganisationerna, dialogen med Gotlandshem för att få igång byggande utanför Visby är intensiv, nytt bräckvattenverk i Kvarnåkershamn gör att byggstoppet på södra Gotland har kunnat hävas och vi har återinfört utmaningsrätten. Ibland tar beslut lång tid men vi hoppas att vi i början på året kan gå ut med upphandling av bad och bostäder i Roma. Regeringen har utsett oss till pilot i energiomställningen men för att klara att ta ledningen behöver vi statens stöd och en ny elkabel, och vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att få igenom detta för hela Gotlands utveckling.

För en trygg vård, skola och omsorg framöver behövs en ekonomi som är långsiktigt hållbar så att vi klarar nödvändiga investeringar. Att få ordning på ekonomin tar både tid och kraft och kommer kräva en hel del tuffa men nödvändiga beslut. Vi blickar nu framåt mot ett nytt år där vi ska fortsätta att driva ansvarsfull grön politik med fokus på hållbarhet och tillväxt över hela ön.

God jul och gott nytt år till era alla från oss!

Joakim Samuelsson, distriktsordförande.

Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande.