Centerpartiet tillför miljarder till välfärden

Centerpartiet har enats med regeringen och Liberalerna om att skjuta till extra resurser till välfärden. Först fem nya miljarder kronor i höstbudgeten och nu ytterligare fem miljarder i vårbudgeten.

För oss som bor på Gotland innebär beskedet 29 miljoner kronor mer till vår gemensamma välfärd i år. Pengar vi behöver för att möta utmaningarna och utveckla vår kommun.

Men vi måste också förändra statsbidragen. I dag får kommuner och regioner miljarder i så kallade riktade statsbidrag, vilket innebär att det bestäms på statlig nivå vad bidragen ska användas till.

Riktade statsbidrag tvingar kommunerna att välja bort satsningar som invånarna behöver. De läggs ofta på kortsiktiga projekt, istället för på långsiktig utveckling, och man gör inte skillnad på olika kommuners behov. Dessutom är de riktade statsbidragen dyra för kommunerna att administrera.

Vi i Centerpartiet anser att kommunerna vet bättre än staten vilka behov som finns och vad pengarna bör användas till. Vi presenterar nu därför två förslag för att förändra statsbidragen till skolan.

Vi vill dels göra om minst hälften av de riktade statsbidragen inom skolan till generella statsbidrag under mandatperioden.

Merparten av de resterande riktade statsbidragen vill vi omvandla till så kallade klustrade utvecklingsbidrag. Staten tilldelar varje huvudman – kommun eller fristående – ett rambidrag att söka medel ur. Efter att huvudmannen gjort en analys utifrån lokala förutsättningar och behov gör Skolverket en individuell bedömning av varje ansökan. På det sättet kan skolor runtom i hela landet få mer resurser till de satsningar som de behöver.

Genom dessa förslag kan vi underlätta kommunernas långsiktiga planering, minska detaljstyrningen från staten, se till att skattebetalarnas pengar gör mer nytta – och stärka svensk skola.

Människor runtom i vårt land ska kunna lita på att välfärden levererar – oavsett var de bor. Centerpartiet kommer därför att vara garanten för att staten tar sitt ansvar och klarar de utmaningar som svensk välfärd står inför.

Eva Nypelius (C), regionråd Gotland
Anders W Jonsson (C), vikarierande partiledare