Gotland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Positiv utveckling framåt

Positiv utveckling framåt

Regionstyrelsens ordförande skriver om det senaste från regionstyrelsen, om kommande utmaningar och politiska utspel som förvånar.

Roma är ett samhälle i utveckling mitt på Gotland, nära till allt som många säger. Igår, onsdagen den 26 februari togs Romapaketet upp för beslut i regionstyrelsen. Målsättningen är att tillskapa fler boenden samt pröva intresset för att utveckla bad i Roma. Det är tre fastigheter som bjuds ut och det handlar om bostäder i gamla klostergården, cirka 40 bostäder på Ekgatan samt Romabadet där vi vill att det skall finnas badmöjligheter, som rehab och simundervisning. Möjligheten kommer finnas för att lägga bud på hela paketet alternativt enskilda objekt. Givetvis hoppas vi att en paketlösning kommer att bidra till Romas framtida utveckling.

För sjätte året i rad ökar Gotlands befolkning. Under 2019 ökade vi med totalt 437 medborgare och vi är nu sammanlagt 59 686 gotlänningar. Vi närmar oss 60 000 invånare och så här många har vi inte varit på Gotland sedan 1945. Vi har en inflyttning som är positiv och bidrar till utveckling och tillväxt. Många faktorer lockar människor till Gotland, vår unika natur och kultur, Uppsala universitet campus Gotland, försvarets återetablering och alla våra duktiga företagare ja listan kan göras lång. Målet framåt är tydligt, vi behöver öka befolkningen i arbetsför ålder för att klara kompetensförsörjning och en bra service framöver. Då behövs också ett ökat bostadsbyggande eftersom vi fortsatt har bostadsbrist över hela ön enligt Länsstyrelsens senaste bostadsmarknadsanalys.

Vilket Gotland vill du ha 2040? Regionen håller nu på att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) och det kommer vara 8 olika remissdialoger under mars månad samt möjlighet att lämna remissvar fram till den sist maj. Regionstyrelsen har tagit beslut om förslaget på ny vision, övergripande mål och insatsområden. Förslaget till ny vision är: Gotland - en kreativ ö med plats för hela livet.

I media diskuteras nu om nya ”välfärdsmiljoner” till Gotland. Det vi vet idag är att det är 42 miljoner extra under ett år – några beslut om åren framöver finns inte. Det vi däremot vet är att en del i finansiering av den uppgörelse som M och V med stöd av KD och SD gjorde i riksdagen handlar om att man drar in stöd till kommunerna för lärarassistenter, runt 2,5 miljoner för Gotlands del som behöver kompenseras.

Att det är välbehövliga tillskott visar inte minst den senaste skatteprognosen från SKR. Den pekar på minskade intäktsökningar med 16 miljoner mot vad vi budgeterat. Under det senaste sammanträdet med regionstyrelsen togs beslut om 21 miljoner extra till Hälso- och sjukvårdsnämnden för ersättning av dyrare avtal för utomlänsvård. Därtill vet vi att en utökning av kollektivtrafiken kommer kosta mer pengar än beräknat.

Med detta sammantaget är de nya pengarna och mer därtill redan slut. Trots detta föreslår socialdemokraterna att vi skall göra 3-åriga satsningar inom olika områden. Vilka konsekvensanalyser har de gjort som kan föreslå utökade kostnader i 3 år utan att veta att pengarna finns? Det är för mig både ofattbart och oansvarigt.

Eva Nypelius (C) regionstyrelsens ordförande.