Alla lika viktiga inom vård och omsorg

Oppositionens kampanj mot våra privata företag inom vård och omsorg är både osaklig och orättvis. Det tycker Bibbi Olsson, vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, och Johan Malmros, vice ordförande Socialnämnden.

Under våren och sommaren har Socialdemokraterna på Gotland gjort sitt bästa för att nedvärdera privatisering inom välfärden. Argumenten handlar huvudsakligen om att kvaliteten på vård och omsorg blir sämre under privat regi än om regionen driver verksamheten. Det stämmer inte.

Varje år gör Socialstyrelsen en brukarundersökning för att bland annat jämföra kundnöjdheten mellan privat och egen regi inom äldreomsorgen. I förra årets rikstäckande undersökning visade över hälften av undersökningens mätområden att privat drivna äldreboenden håller högre kvalitet jämfört med offentliga. Även om resultaten från undersökningarna skiljer sig lite från år till år kan vi i alla fall konstatera att det ena inte är sämre än det andra.

På Gotland fick de privata företagen 91 % och de regionala 88 % i kundnöjdhet för särskilda boenden, och gotlänningarna var lika nöjda med hemtjänsten oavsett om det var privat eller regional regi. Det är dessutom mycket positivt att brukarundersökningen visar att äldreomsorgen och hemtjänsten på Gotland får högre betyg jämfört med rikssnittet i Sverige.

Det här är uppgifter som alla har tillgång till via Socialstyrelsens statistik och socialnämndens handlingar på Region Gotlands hemsida.

Enligt en ny rapport från SKR (Sveriges kommuner och regioner) finns det heller inget som tyder på att äldreomsorgen blivit sämre på grund av privatisering. Långtidssjukskrivningarna bland medarbetarna inom äldrevården har till och med minskat sedan 2015, samtidigt som det blivit fler privata företag inom omsorgen.

Vi ska vara glada över att vi har privata aktörer som ger oss mångfald och kan erbjuda valfrihet till vårdtagarna. Vi tycker att Socialdemokraternas kampanj är respektlös mot alla som verkar inom de privata företagen som ger gotlänningar den vård och omsorg vi behöver. Deras hårda arbete är värt precis lika mycket uppskattning som de som jobbar inom regionens motsvarande verksamheter.

Vi är lika stolta över alla som bidrar till gotlänningarnas välfärd och att vi har en sån hög nivå på vård och omsorg på Gotland.

Bibbi Olsson (C) vice ordförande, hälso- och sjukvårdsnämnden

Johan Malmros (C) vice ordförande, socialnämnden.