Tillit och förtroende kräver eget ansvar

Den svenska modellen är en tillgång för både medborgare och styrande men kräver också en del av varje person, skriver Stefan Nypelius i sin senaste krönika.

Sommar i P1 är en välkommen sommartradition att lyssna på. Ger i allmänhet nya perspektiv och från en annan vinkel än man själv har i vardagen. Jag delar i allmänhet inte ekonomie doktor Kjell A Nordströms tankar och syn, allra helst inte efter uttalandet om Gotland som skräpyta. Hans tankar i programmet om den svenska tilliten som naturresurs är däremot intressant. Sverige har en fantastisk tillgång i den tillit som vi medborgare har till myndigheter och styrande liksom den tillit som finns från dess håll gentemot folket. Den tilliten medför bland annat att Sverige kan ha relativt låg kontrolladministration och ändå får in relativt mycket skatt eller ha god effekt på stöd och insatser.

Jag uppskattar den svenska modellen och tilltron till individens omdöme. Råden från Folkhälsomyndigheten bygger även de på tillit. Att var och en tar sitt ansvar. Tvättar händerna, håller avstånd, stannar hemma vid symptom och så vidare. Tyvärr förstår inte alla vilket förtroende som de fått med att efterleva trängselrestriktionerna.

Huvudsakligen upplever jag ändå att trängselrestriktionerna efterlevs. Bland annat märks det på att många utforskar och upplever Gotlands natur. Stigar som annars är svårfunna är på flera platser upptrampade. Länsstyrelsens projekt med leder som sammanbinder naturreservaten är bra. Äntligen läggs pengar och görs insatser för att göra naturreservaten mer tillgängliga och inte bara skapa nya reservat till många markägares förtret. Intresset har till följd av Corona blivit större än förväntat.

Iordningställandet av parkeringsplatser och toaletter har dock inte hängt med. Ett guldkorn i mina ögon är Ireviken där det kan kombineras bad med naturvandring och många har letat sig dit i sommar. Dock har trafiksituationen varit mycket problematisk vid några tillfällen och vägen har varit svårframkomlig för utryckningsfordon. Som tur är har ingen varit i behov av räddningstjänst eller ambulans i området. Behovet av ordnade parkeringsytor är påtagligt framåt.

Min förra krönika väckte många reaktioner, och det är kul. I vissa fall känns det som de bara läst rubriken och inte texten då jag påtalat både fördelar och nackdelar med fjärrundervisning i skolan. Allt för många blandar ihop fjärrundervisning med vanlig internet-surf. Fjärrundervisning görs ofta med en lärare till ett fåtal elever. Det görs framför allt för att kunna erbjuda ämnen där det är brist på pedagoger eller där det lokalt är få elever som önskar alternativet. För mig är fjärrundervisning en av flera metoder för att erbjuda likvärdig skola över hela ön.

Stefan Nypelius (C)