Dags för utveckling i roma

Landsbygden och Roma är värda positiv utveckling framåt. Vi har möjligheten att få till bostadsbyggande utanför Visby och möjligheter för bad i Roma. Oppositionen riskerar att hindra den utvecklingen och ytterligare försämra möjligheterna för två fastigheter som sedan många år kostar gotlänningarna dyra pengar utan någon nytta, skriver Eva Nypelius.

Vi är just nu i en annorlunda tid och hur påverkar det vad vi värdesätter framöver? Hur påverkar det var vi vill bo och leva framöver? Jag tror att Gotland kommer vara en vinnare framöver då många värdesätter fördelarna i det nära samhället. Uppmaningen att jobba hemifrån har gjort att många upptäckt att det går lika bra att vara på Gotland med bra möjligheter till bredbandsuppkoppling som att sitta i storstan. Kan detta också göra att fler faktiskt vågar vända på perspektiven? Fast boende på Gotland och övernattningslägenhet i storstan? Vem vet? Centerpartiets politik bygger på att utveckla hela Gotland och kunna erbjuda bra kvalitet till våra invånare i den välfärd som Region Gotland ansvarar för. En del i detta är ökad befolkning.

Hur förvaltar man skattebetalarnas pengar på bästa sätt? Det blev en diskussion när Regionstyrelsens AU i veckan behandlade ärendet om utveckling i Roma. I februari i år tog Regionstyrelsen ett demokratiskt fattat beslut om att lägga ut tre olika fastigheter i Roma till försäljning. Försäljningen annonserades öppet i bland annat media och på hemsida. En öppen och transparent försäljning där alla har haft möjlighet att lägga anbud på enskild fastighet eller hela paketet med före detta äldreboendet Klostergården, tomtmark på Ekgatan samt det nedlagda Romabadet.

Ett anbud kom in, trots att flera tidigare visat intresse för delar eller hela paketet. Försäljningssumman är 500 000 kronor för de tre fastigheterna och måste anses marknadsmässig eftersom det varit en öppen försäljning. Man kan givetvis tycka att priset är lågt men faktum är att enbart en köpare visat intresse. Affären innebär en reavinst på 258 000 kronor samt att regionen nu bidrar till utveckling av bostäder och utveckling i det stängda badet.

Till saken också hör att regionen haft årliga kostnader på 530 000 kronor för de två byggnader som inte varit verksamhet i. Bara Romabadet har kostat skattebetalarna närmare 1,5 miljoner under den tid det stått tomt – snacka om att kasta pengar i sjön utan att få något för dem. I 10 år har Klostergården stått öde. Nog är det bättre att en entreprenör nu kan tillskapa bostäder där istället för att en tom lokal årligen kostar skattebetalarna pengar. Alternativet vore troligen en rivning vilket ingalunda är gratis. Man kan jämföra med de beräkningar som finns från Alléskolan som visar att det skulle kosta runt 15 miljoner att riva den byggnaden.

Socialdemokraterna är motståndare och vill nu förkasta det anbud som inkommit. S agerande tycker jag är ett hån både mot den entreprenör som lämnat anbud, mot öppna försäljningsprocesser, demokratiska beslut och mot alla de föreningar i Roma och övriga som drivit på för utveckling i bygden. Socialdemokraterna har hela tiden motarbetat denna försäljning med olika argument. I februari när RS tog beslutet var kravet att man skulle kunna lämna anbud på ett eller flera objekt – precis på det sätt som nu försäljningen genomförts. Detta är en möjlighet till utveckling i Roma som Gotland inte har råd att missa!


Eva Nypelius (C)