för utveckling i Roma och på landsbygden

Vi har nu en ypperlig möjlighet att få till utveckling i Roma och viktigt bostadsbyggande på landsbygden. Lars Thomsson, riksdagsman för Centerpartiet, kommenterar affären om Romapaketet.

Normalt lägger jag mig inte i regionpolitiken eftersom jag har fokus på riksdagsarbetet. Men när jag ser den konstiga debatten om Romapaketet känner jag mig tvungen att göra ett undantag.

Romapaketet är landsbygdsutveckling på riktigt, inget annat. Jag inser att många har för dålig bakgrund till förslaget, och att man jämför med hur verkligheten ser ut i Visby. Romapaketet består av tre delar, tomtmark på Ekgatan, gamla Klostergården och Romabadet.

I Roma har regionen/kommunen inte byggt bostäder sedan 1971, alltså på 50 år! Senaste privata bostadsprojekt genomfördes för ca 30 år sedan. Det är med andra ord ingen het byggmarknad i Roma, trots att det funnits färdig byggklar detaljplan sedan länge. Det är förklaringen till det relativt låga markpriset på tomtmarken.

Gamla Klostergården har stått tom i 10 år med kostnader för regionen löpande. Trots otal funderingar och beräkningar har regionen inte hittat någon lämplig användning för byggnaden. Därav har fastigheten troligen ett negativt värde idag.

Romabadet har varit stängt i 5 år, och kostat pengar för regionen löpande under tiden, därav det negativa värdet på fastigheten. Akutstängningen av badet har medfört att skolorna fått sämre och dyrare idrottsundervisning. Samtidigt som saknaden av badet varit stor bland allmänheten.

Romapaketets syfte är att skapa landsbygdsutveckling, det gäller att se helheten. Frågan är mycket större än ett bad. Trycket på Romatrakten som bostadsort är stort, bostäderna är fulla och skolan är knökfull. Men marknadsförutsättningarna att bygga och utveckla ser annorlunda ut än i Visby. Romapaketet är ett försök att möjliggöra utveckling genom att paketera tre fastigheter i ett paket, allt för att skapa en total bärkraft för projektet.

Nu hoppas jag innerligt att Regionstyrelsen är kloka och antar det anbud som kommit in. Utifrån marknadsförutsättningar ser jag prislappen som helt rimlig. För mig är det en förmån att det finns en stark lokal entreprenör som är villig att ta sig an detta projekt. Det borgar för ett bra genomförande.

Den mest förvånande reaktionen på Romapaketet jag sett är hur Socialdemokraterna på ön agerar. De försöker ivrigt att skjuta detta upplägg i sank via diverse konstiga påståenden. Därmed visar de med all önskvärd tydlighet att de inte vill ha landsbygdsutveckling. Detta beklagar jag djupt.

Lars Thomsson (C)

Riksdagsledamot från Vänge