Ja till bostadsbyggande på landsbygden

Om det inte byggs bostäder på landsbygden så kommer avfolkningen fortsätta. Karl-Johan Boberg och Eva Ahlin vill fortsätta arbetet för att bryta den utvecklingen för att fler ska kunna bo och leva på landsbygden.

Länge har bostadsbyggande utanför Visby hämmats av flera olika faktorer. Några kan vi inte påverka direkt som politiker lokalt på Gotland, som fastighetsvärden och byggkostnader, andra faktorer kan vi påverka. Att vatten och avlopp går att lösa på platsen är grundläggande. Vi har haft ett byggstopp på södra Gotland i 20 socknar sedan 2016 som vi äntligen lyckades häva. Länge förhalade den förra majoriteten, på grund av Miljöpartiets motvilja för avsaltning, besluten som ledde till avsaltningsanläggningen som kunde lösa bristen på vatten. Nu finns lösningen på plats, stoppet är hävt och ansökningarna kommer in. Men det tar förstås tid att bygga, utöver att människor först nu kan börja drömma om och planera att bosätta sig i dessa socknar.

Något som också tar tid är utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp. Många gånger är detta frustrerande, men som de flesta förstår krävs både planering, samordning och resurser för att det ska bli möjligt. Resurser i form av både pengar, tjänstepersoner och inte minst entrepenörer som har tid att gräva och lägga rör. I Tekniska nämnden engagerar vi oss starkt för ett utbyggt VA-nät och nu när södra Gotlands vattenförsörjning är löst planerar vi för tryggad vattenförsörjning i Visby och på norra Gotland, som exempel kan nämnas att vi slutit överenskommelse med både Nordkalk och Cementa om att få ta ut stora mängder vatten ur deras kalkbrott under förutsättning att de får sina tillstånd.

Centerpartiet vill ta varje möjlighet att säga ja till bostadsbyggande på landsbygden. Självklart ska lagar följas och riksintressen tas hänsyn till, men finns det en möjlighet att säga ja som vi har skäl att tro håller, då säger vi ja. I Miljö- och byggnämnden är detta hela Alliansens inställning, och ofta får vi stöd från något annat parti så att de som vill bygga kan få möjligheten, vi är också ofta eniga i våra beslut. På förra nämnden röstade dock en samlad opposition med Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet nej till fem bostäder i Östergarn, bostäder som vi såg som kompletteringar till befintliga hus. Med den inställningen hos öns politiker får Östergarnslandet det svårt att bidra till fler barn i Kräklingbo skola.

För det hänger ju ihop. Säger politiken nej till bostadsbyggande på landsbygden när det går att säga ja, då blir det inte fler som bor på landsbygden. Ett hus där, fem hus där och chansen till bad och flerbostadshus i Roma. Vi måste våga se möjligheterna framåt och säga ja när det går att säga ja!

Eva Ahlin (c), ordförande Miljö- och byggnämnden

Karl-Johan Boberg (c), ordförande Tekniska nämnden