Ansvar för en osäker framtid

Vi centerpartister vill göra det som är bäst långsiktigt och utifrån de resurser som finns. För oss handlar det om jordnära politik där man inte ska göra av med mer än man har. Centerpartiets ordföranden kommenterar det ekonomiska läget och en hållbar budget.

Skatteintäkterna är det som till största delen finansierar vår gemensamma välfärd, som vård, omsorg och skola. Där ser vi att pandemin och lågkonjunkturen gör att tillväxten inte alls är som tidigare år när uppräkningen var omkring fyra procent per år. Inför 2021 är motsvarande uppräkning endast marginell och kan delvis kompenseras genom extra statsbidrag.

Trots all osäkerhet är det en självklarhet för oss att jobba vidare för en bra välfärd med oförändrad kommunalskatt.

I en annorlunda tid krävs i högsta grad en ekonomisk buffert för oförutsedda utgifter. Just i år ser regionens ekonomi bra ut, tack vara historiskt höga statsbidrag, men det är mycket ovisst hur de kommande åren blir för Gotland. Därför får effektiviseringsprogrammet inte pausas nu!

Med tanke på effekterna av pandemin kommer det i högsta grad att krävas nya långsiktiga lösningar för att nå hållbarhet och balans i budgeten framåt

Med fortsatta effektiviseringar för Gotlands framtid, tillför vi dessutom utökade medel till verksamheterna med 260 miljoner kronor i en total budget på 5,6 miljarder. Av dessa pengar går närmare 100 miljoner till löneuppräkning, extra stora satsningar på jämställdhet samt för att underlätta rekrytering och bibehålla medarbetare inom bristyrken.

Vi prioriterar välfärdens kärna. Av den totala budgeten på 5,6 miljarder går närmare 88 procent av pengarna till vård, skola och omsorg. Vi fortsätter satsningen på arbetet för att utveckla regionen som attraktiv arbetsgivare och tillitsfullt ledarskap.

Samtidigt ser vi till att det är god marginal till målet på en procent överskott av totala budgeten. Det är med långsiktiga lösningar vi kan ta oss genom krisen.

När Socialdemokraterna i deras budgetförslag säger sig ta bort besparingarna på 55 miljoner och istället lägger pengar direkt till verksamheterna skiljer det på sista raden endast 7 miljoner från Alliansens budget. Den stora skillnaden handlar snarare om att vilja vara tydlig med att det krävs effektiviseringar - eller att förbise det.

Världen, Sverige och Gotland befinner sig i den värsta krisen i modern tid och därför är det viktigare än någonsin att ha marginal i budgeten för oförutsedda händelser. Det behövs en politik för långsiktiga lösningar. På så vis tar vi ansvar för Gotland idag och framåt.

Eva Nypelius

Karl-Johan Boberg

Stefan Nypelius

Eva Ahlin

Fredrik Gradelius