Viktiga satsningar på idrotten

Trots att vi befinner oss i en av de värsta kriserna i modern tid, med mycket ansträngd ekonomi, har gotlänningarna mycket positivt att se fram emot när det gäller satsningar på idrott och hälsa.

Det som ligger närmast i tiden är den helt nya gymnastikhallen på Visborgsområdet samt Rävhagens konstgräsplan som väntar på att renoveras och få nytt underlag och matta.

Jag har goda förhoppningar om badmöjligheter i Romabadet som nyligen övertogs av en privat entreprenör. Vi behöver tillgängliga badhus över hela ön, framför allt för att alla barn ska ha möjligheten att lära sig simma.

Även om det ännu dröjer många år innan det står färdigt ska det göras en fördjupning av förslaget till ett helt nytt badhus på Visborgsområdet. Anledningen till att det blir i Visby är att Solbergabadet är gammalt och behöver avvecklas inom de närmaste åren.

Ett annat långsiktigt projekt som först kräver en förstudie är ny idrottshall för Romaskolan. I det fallet har det funnits behov i många år, men beslut har tyvärr skjutits på framtiden.

Som ordförande i kultur- och fritidsberedningen är det glädjande, men även nödvändigt, att vi kan göra satsningar på idrotten i dessa tider. Inte minst på grund av att idrottsutövning och möjligheter att motionera och träna är så viktigt för hälsa och välmående för människor i alla åldrar.

Fredrik Gradelius (C), ordförande kultur- och fritidsberedningen