För att hela Gotland ska leva

Centerpartiet står för att hela Gotland ska leva. Samtidigt är det för oss viktigt att värna om miljön och skapa bästa möjliga förutsättningar för att minska klimatavtrycken för en hållbar framtid. Centerpartiet i miljö- och byggnämnden har precis samma utgångsläge.

Om vi bara skulle fokusera på att värna miljö- och kulturvärden eller det motsatta - att ignorera dessa värden för andra prioriteringar - skulle det hämma utveckling och tillväxt för både boende och företag över hela ön.

Som vi ser det behövs ett flexibelt tillvägagångsätt med rätt balans för utveckling på Gotland framåt.

Vi har en fortsatt positiv trend i bostadsbyggande på Gotland. Inte minst är detta påtagligt för många socknar på södra Gotland där både företag och privatpersoner kan få komma igång med sina planer. Detta tack vare att bräckvattenverket hävt anslutningsstoppet till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Ovanpå detta är det för oss mycket glädjande att kunna konstatera att förvaltningen är ikapp med bygglovskön. Ett fantastiskt bra arbete, inte minst med tanke på att antalet bygglovsansökningar faktiskt ökar.

Det pågår många projekt om byggande och utveckling på landsbygden.

I Klintehamn och Hemse finns långtgående planer om byggande av lägenheter som blir till med hjälp av dubbel markanvisning, en motion från Centerpartiet 2016, som äntligen bär frukt.

I Klintehamn har privata aktörer byggt om gamla hotellet till hyreslägenheter, ett mycket bra initiativ. Tekniska nämnden jobbar med reningsverken i Ljugarn och Fårösund, som är viktiga förutsättningar för utvecklingen i dessa orter. På Östergarnslandet gräver de ner sin egen avloppsledning, ett arbete vi stöttar och imponeras av. Och dessutom - försäljningen av ”Romapaketet” som tidigare godkändes av regionfullmäktige öppnar för nya möjligheter.

2020 har varit ett tufft år för alla på många olika sätt. Vi kan bara se fram emot 2021 med förhoppningar om bättre tider och fortsatt positiv utveckling över hela Gotland.

Centerpartiets ledamöter i Miljö- och byggnämnden

Eva Ahlin, Mästerby

Kerstin Löfgren Dahlström, Lärbro

Anders Thomasson, Hamra

Ola Hallvede, Roma

Börje Bendelin, Väte

Gunnel Lindby, Visby

Tjelvar Andersson, Stenkyrka