Många vinster med gårdsförsäljning

Tack vare Centerpartiet och januariavtalet beslutade regeringen nyligen om en utredning som ska se över hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i hela landet. Utredningen är en viktig delseger i en fråga där Centerpartiet länge varit drivande. Inte minst för att det öppnar för möjligheter för utveckling och tillväxt för småföretagare på landsbygden.

Som vi ser det har gårdsförsäljning potential att bidra till både växande besöksnäring och ökad jordbruksproduktion. Dessa är redan två starka gotländska näringar där vi gärna ser fortsatt tillväxt.

När vi svenskar besöker mikrobryggerier eller vingårdar i andra europeiska länder tar vi för givet att vi ska kunna köpa med oss en flaska hem som souvenir. Besökare i Sverige saknar den möjligheten. Våra lokala producenter hämmas och förlorar chansen att sprida ryktet om sina produkter utanför landets gränser. Så kan vi inte fortsätta.

På Gotland har vi vant oss vid att kunna njuta av lokalt producerad öl, cider, vin och andra drycker från många olika producenter. Dryckerna är utmärkta alternativ till importerade och storskaligt producerade fabrikat. De är också viktiga för sysselsättningen och att människor ska kunna bo och leva över hela Gotland.

Svensk alkoholproduktion, med små och stora producenter, sysselsätter idag närmare 6 000 personer. Lägg därtill alla underleverantörer i form av lantbrukare och råvaruleverantörer, förpackningsleverantörer, med flera. Genom att tillåta gårdsförsäljning av alkohol kan jobben bli betydligt fler.

Centerpartiet har under lång tid drivit frågan att lokala producenter av öl, vin och andra alkoholhaltiga drycker ska ges möjlighet att sälja till besökare i samband med visning, provsmakning eller övernattning.

Det betyder inte att vi vill avskaffa Systembolaget. Centerpartiet ser gårdsförsäljning som ett komplement till Systembolaget. Detta framgår även i direktiven för den nytillsatta utredningen.

Intresset för närproducerad mat och dryck av hög kvalitet har ökat de senaste åren. Nu är det dags att låta Sveriges landsbygder skörda frukterna av det intresset. Centerpartiet på Gotland ser även mycket bra möjligheter med Gotland som testlän.

Johan Malmros, ordförande Centerpartiet på Gotland.