Motverka våld i nära relationer - Nu

Nästan 9 000 kvinnor har polisanmält våld i en nära relation bara i år. Mörkertalet är stort, och under pandemin har fallen ökat i var tredje kommun. Vi måste sätta stopp!

Samhället har ett ansvar att se till att hjälpen aldrig är längre än ett telefonsamtal bort. Centerpartiet vill se kraftfulla åtgärder som dels stoppar den akuta våldsspiralen och samtidigt långsiktigt skyddar de som är utsatta för våld.

Ingen ska behöva lida i tystnad. Hemmets fyra väggar blir ett fängelse för många som befinner sig i en våldsam relation, inte minst under julledigheten. Att samhället finns där, från rättsväsende till ideella instanser, är ett måste för att fler ska kunna bryta upp och lyckas hålla sig ifrån en våldsam man, samt minska hans möjligheter att fortsätta slå.

Våld i nära relationer är ett av våra största jämställdhetsproblem. Det är kvinnor som främst faller offer. Ideella jourer, stiftelser, stödorganisationer och nätverk har under lång tid tagit samhällets ansvar, där det offentliga brustit. Centerpartiet har länge drivit på för att öka skyddet för våldsutsatta, ge jourerna långsiktiga förutsättningar och stärka skyddsnätet. Men vi ser att mer måste till.

Centerpartiets förslag för att skydda våldsutsatta kvinnor

En stabil finansiering av kvinnojourer i hela landet

Alla som utsätts för våld i nära relationer måste fångas upp och få stöd. Det är dags att komma bort från tillfälliga satsningar och istället få till en långsiktig finansiering av landets ideela kvinnojourer.

Ett förstärkt uppdrag och långsiktig finansiering av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Det får aldrig vara upptaget när en våldsutsatt kvinna tar modet och ringa en stödtelefon. Kvinnofridslinjen, NCK:s nationella stödtelefon, är ett ovärderligt stöd. NCK:s arbete är också väldigt viktigt för att ge yrken som till exempel polis, jurister, socialsekreterare och läkare ökad kunskap i att möta våldsutsatta kvinnor. Centrumet behöver nu en permanent grundfinansiering för att kunna fortsätta sprida kunskap och utveckla metoder för att ta hand om utsatta kvinnor.

Obligatoriskt medlingsförfarande när det handlar om hantering av barn

Barn ska inte få användas som ett bricka i ett spel. Vi måste undvika långdragna vårdnadstvister i frågor om vårdnad, boende och umgänge med barn. Därför behövs ett obligatoriskt medlingsförfarande innan en person får väcka talan i sådana mål. Det bästa är om samhället kan hitta alternativ till slitsamma domstolsprocesser.

Den som på nytt tar fall om vårdnad, boende eller umgänge till domstolen och förlorar ska betala alla rättegångskostnader

Långdragna vårdnadstvister förlorar barnen och den utsatta på. För att minska kvinnors ekonomiska risker och undvika onödiga rättsprocesser vill vi att den part som tar redan avgjorda fall till domstol på nytt ska betala båda parternas rättegångskostnader.

Regelverket för bodelning måste bli skarpare

Det ska inte gå att försena processen medvetet. Bodelningar måste bli snabbare och mer effektiva, så att vi tar bort hinder för en kvinna att lämna. Den som försvårar en process bör också få bära en större del av kostnaderna.

Vid kontaktförbud ska elektronisk fotboja användas och vara obligatoriskt för allvarligare brott i nära relation

Idag måste ett kontaktförbud överträdas för att den dömde ska behöva bära fotboja. Det är inte rimligt. Om en gärningsman döms för ett allvarligt brott såsom misshandel vill vi att ett automatiskt kontaktförbud ska gälla. Utsatta ska skyddas redan från dag ett med den teknik som finns.