Kulturen viktig för hela Gotland

Det är viktigt att ha i åtanke att vi har lokaler som kan användas för kulturens ändamål, över hela vår ö. Fredrik Gradelius, ordförande kultur- och fritidsberedningen, reflekterar över några viktiga frågor för kulturen på Gotland.

Jag gillar verkligen det engagemang som finns runt kulturfrågor på Gotland – kulturens ö. Efter den digitala kulturkonferensen Gotland Art Meetup, förra året, fick vi politiker med oss frågor som ej hann besvaras. Jag ser fram emot att vi under nästa år kan fortsätta denna dialog för att diskutera viktiga kulturfrågor.

Många är förstås intresserade av konstmuseets framtid. Här har Region Gotland lagt till 300 000 kronor för att göra en extern genomlysning av möjligheter och behov för konstmuseet. Det viktiga är att resultat blir bra, och att inte någon halvdan lösning stressas fram.

Flera av frågorna från konferensen handlade om lokaler för det gotländska kulturlivet och dess olika branscher. Det finns lokaler för kulturverksamhet över hela vår ö. Främst tänker jag på bygdegårdar, folkets hus, kyrkor, skolor, bibliotek och museum. Dessa glöms ofta bort när vi diskuterar lokaler för kulturen, men är viktiga att komma ihåg.

Vi har också Kulturrum som möjliggör lokaler för kulturföretagare. Där undersöker man möjligheterna att inreda en av salarna till ett modernt scenrum, motsvarande Black box-konceptet med dynamisk inredning.

Det finns önskemål om kulturhus, vilket är ett sätt att hålla ihop olika kulturområden, men jag ser fördelar i att ta vara på olika möjligheter och istället sprida ut det i samhället och över hela Gotland.

För att vara lite visionär beträffande lokalfrågan - när vi har ett nytt badhus skulle jag gärna se att man inrättar en utställningshall för både historisk och samtida konst i det som i dag är Solbergabadet. En fantastisk byggnad som haft ett långt liv som badhus och är tänkt att ersättas med en ny anläggning på Visborg. Jag tycker byggnaden är värd en ny renässans inom kulturen – som konsthall.

Fredrik Gradelius (C), ordförande kultur- och fritidsberedningen