Åtgärder mot vår tids stora utmaningar

Klimatfrågan är fortsatt en av vår tids största ödesfrågor. Precis som en pandemi slår klimatförändringarna skoningslöst mot vår gemensamma livsmiljö och framtid. Lars Thomsson och Annie Lööf skriver om fem åtgärder från Centerpartiet, för att möta en ljusare framtid.

Ska vi klara klimatkrisen behöver vi agera kraftfullt både på hemmaplan och internationellt. Vi måste se till att göra både Gotland och världen grönare och starkare.

Centerpartiet presenterar därför fem nya förslag för en grön omstart. Det är förslag som innebär ett vassare klimatarbete såväl kommunalt och regionalt som nationellt och globalt.

För det första vill vi satsa stort på grön teknik som minusutsläpp. Att bygga ut tekniken för att skapa minusutsläpp skulle göra kommuner och företag runt om i Sverige till skyltfönster mot världen för att visa hur minusutsläpp är ett tydligt plus för klimatet.

För det andra vill vi göra koldioxidlagring möjligt i Sverige, för att lagring på hemmaplan skulle kunna säkerställa högsta möjliga säkerhet och skydd för miljön.

För det tredje vill vi införa ett bonussystem på EU-nivå för den som skapar minusutsläpp. En ekonomisk bonus skulle snabba på arbetet med att plocka bort utsläpp, vilket gynnar både klimatet och teknikutvecklingen.

För det fjärde vill vi bygga ut elnätens kapacitet i hela landet. Det är för stora regionala skillnader idag vad gäller tillgången till leveranssäker, grön el. Företag på Gotland måste kunna få den elenergi de behöver för att verksamheten ska fungera, särskilt när samhället elektrifieras i allt snabbare takt. Centerpartiet vill därför ge Svenska kraftnät ansvaret att garantera den långsiktiga leveranssäkerheten och kapacitetsutbyggnaden i elsystemet, tillsammans med berörda myndigheter. Givetvis fortsätter vi driva kravet på en tredje elkabel till Gotland.

För det femte vill vi bredda industriklivet till en riktad vätgassatsning. Vätgas är en viktig energibärare som bland annat kan användas för att lagra och transportera energi. Vi ser nu hur allt fler branscher vänder sig till vätgasen för att minska sina utsläpp i allt ifrån transporter till att balansera vårt energisystem. Lagra energi från sommarens sol och vind så att den istället kan användas under vinterns mörka, kalla dagar.

Det här är fem konkreta förslag för en grön omstart där hela Sverige är med och bidrar, där företagens innovationskraft tar oss framåt. Vi i Centerpartiet kommer fortsätta driva på för en ljusare och betydligt grönare framtid.

Annie Lööf, partiledare (C)

Lars Thomsson, riksdagsledamot för Gotland (C)