Äntligen är det på gång

Lars Thomsson, riksdagsledamot (C), är både lättad och glad över att Svenska kraftnät nu medger att det behövs en tredje elkabel till Gotland. Mycket viktigt för Gotlands utveckling

Jag har kämpat för stärkta el-förbindelser till fastlandet sedan 2007, så det känns som ett genombrott nu när Svenska Kraftnät (SVK) gör en helomvändning och medger att det behövs en tredje elkabel till Gotland. Det är det bästa beskedet som SVK kommit med efter att de 2017 tog beslutet att lägga ned pågående projekt med Gotlandslänken.

Nu kommer allt mitt fokus ligga på att få på plats den tredje elkabeln innan 2030. Genom att nyttja redan gjorda utredningar tycker jag att det är mera rimligt att sikta på en ny kabel om 4-5 år. Dagens elförsörjning håller inte måttet kvalitetsmässigt, det är en hämsko för öns utveckling.

Viktigt är nu att anpassa den nya länken till framtidens behov. Speciellt gäller det öns behov av klimatomställning i stort, Cementas unika behov och planerna på stora havsvindparker.

Lars Thomsson, riksdagsledamot (C)