Guldklöver för lokalt engagemang

Fredagen den 7 maj har Centerpartiet på Gotland gett en Guldklövertårta till Åsa Gustafsson, Hemse. Guldklöver består av en tårta och ett diplom och det ges till personer och organisationer som gör extraordinära insatser.

Motivering:

Åsa Gustafsson är den driftige ekobonden som tagit ett väldigt stort ansvar som administratör för Facebookgruppen Hemse. Hemsegruppen har med sina 3700 följare utvecklats till den bästa mötesplatsen för sudermetropolen med omnejd. Den stärker samhörigheten i bygden och bidrar till att viktig information sprids för både föreningar, företag och offentliga myndigheter. Därmed är Hemse Facebookgrupp numera en viktig demokratibärare.

Åsas otroliga engagemang och outtröttliga arbete smittar av sig på omgivningen, hon är en riktig glädjespridare. Det gör att hon är en mycket värdig vinnare av Centerpartiet på Gotlands Guldklövertårta. Grattis Åsa Gustafsson!

Johan Malmros (C), distriktsordförande

Lars Thomsson (C), riksdagsledamot

På bilden:

Från vänster: Bibbi Olsson (C), Jonas Niklasson (C), Åsa Gustafsson, Lars Thomsson (C)

Se även video på facebook https://fb.watch/5l04rczdOI/