Förslag för modernare arbetsmarknad

Här nedan följer frågor & svar samt information om förslaget för modernisering av arbetsmarknaden.

 

Innebär inte det här ett sämre skydd för anställda?

Nej, tvärtom. Förslaget innebär att en anställd kommer att ges fler möjligheter till kompetensutveckling och att därmed bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, både hos sin befintliga och hos andra arbetsgivare. På så sätt leder reformen till en stärkt trygghet för Sveriges anställda.

Den lagstiftning som skyddar mot godtycke i uppsägningar finns kvar. Det starka skyddet mot diskriminering finns kvar. Saklig grund för uppsägning finns kvar.

I dag hamnar många utanför trygghetssystemet, inte minst unga och arbetslösa. Dagens regler ger en falsk trygghet eftersom de skapar en situation där många hindras från att få fasta anställningar. Istället tvingas de hoppa runt mellan vikariat, projektanställningar och visstidsanställningar. Arbetsmarknaden har delats itu på ett sätt som drabbat de mest utsatta.

Vad innebär förändringarna för företagen?

Genom förändringarna kommer alla företag kunna undanta upp till tre personer när de behöver avsluta en anställning, och kostnader hamnar inte som idag på företagaren även i tvister där företagaren får rätt.

För många mindre företag är det viktigt att undvika stora oförutsedda kostnader i samband med uppsägningar, så att de kan våga anställa personer utan arbetslivserfarenhet.

Det innebär såklart också att företag får lättare att anpassa kompetensen efter verksamhetens behov.

Vad innebär satsningen på ett omställningsstudiestöd?

Omställningsstudietstödet innebär att anställda kommer att få väsentligt förbättrade möjligheter att studera och ställa om under ett helt arbetsliv, med ett stöd på upp till 80 procent av lönen om man tar både bidrag och lån.

Personer som är mellan anställningar kommer få ökat stöd för att underlätta omställningen till ett nytt arbete.

CSN ska kunna ta emot ansökningar från och med 1 oktober 2022.

Vilka kommer att omfattas av det nya studiestödssystemet?

Många anställda som omfattas av kollektivavtal har redan i dag möjlighet att kvalificera sig för stöd via sin arbetsgivare. För att det ska gälla fler fler föreslås nu ett nytt offentligt omställnings- och kompetensstöd för anställda som inte omfattas av kollektivavtal.

Det nya stödet riktar sig framför allt till de som är eller i närtid har varit etablerade på arbetsmarknaden. När systemet planeras vara fullt utbyggt år 2026 beräknas i genomsnitt drygt 40 000 personer per år kunna få omställningsstudiestöd.

Kan egenföretagare söka omställningsstudiestödet?

Ja.

………………………………………………………………………………………..

Ändringarna föreslås träda i kraft 30 juni 2022.

Med det nya förslaget kommer alla företag kunna undanta upp till tre personer när de behöver avsluta en anställning, och kostnader hamnar inte som idag på företagaren även i tvister där företagaren får rätt. Det blir på så sätt lättare för företag att våga anställa personer som saknar lång arbetslivserfarenhet.