Fler i politiken för demokratins skull

Att vara fritidspolitiker ställer tuffa krav på att få ihop livspusslet med jobb, familj och mycket annat. Men för att undvika en utveckling med samma heltidspolitiker behöver fler engagera sig för att ta vara på våra demokratiska rättigheter, skriver Stefan Nypelius.

Vid nästa regionfullmäktige, den 21 juni, ska vi välja en rad med nya ledamöter efter att flera lämnar politiken. Skälen för var och en varierar men familjeskäl som flytt eller livspusslet är de vanligaste orsakerna. Lisbeth Bokelund anger dock ekonomi som orsak. Jag förstår henne, har själv varit där.

Att vara fritidspolitiker ställer stora krav. På den nivå som Lisbeth varit är det speciellt tufft. Möten och delaktighet ställer krav på tillgänglighet på oregelbundna tider som gör det nära omöjligt att kombinera med ett vanligt arbete. Utöver det behöver man läsa in sig på mycket textmaterial.

Förväntningar och krav på att politiker ska vara insatta är och ska vara höga. För att underlätta det har vi skapat flera politiska referensgrupper där vi mer ingående och förutsättningslöst kan diskutera viktiga frågeställningar och få mer djupgående kunskap. Dock är mötena ofta på dagtid. Ett möte på 2 timmar mitt på dagen gör att du som ledamot ofta behöver vara borta från ditt jobb i 3-4 timmar.

Även om ledamoten får ekonomisk ersättning så påverkar det arbetsplatsen. Hur upplevs du som kollega? Hur påverkar det jobbet? Fritidspolitikerna har dåligt samvete mot kollegor som behöver täcka upp frånvaron. Dåligt samvete mot familjen, mot väljarna, mot partikollegor. Utvecklingen är oroande och vi är på väg mot ett stort demokratiunderskott.

Jag anser att fler behöver engagera sig i politiken för att undvika att det bara blir heltidspolitiker kvar. Fler som delar på uppdragen och skapar förankring. Politiken behöver modernisera sig för att attrahera. Erfarenheter från senaste årets distansmöten skapar möjlighet för att underlätta deltagande och är en möjlighet. Vill du vara en av framtidens samhällsbärare är det rätt tid nu. Nomineringar inför nästa års val pågår i de flesta partier.

Vill du att människor ska få större möjligheter att styra sina egna liv och att hela landet ska kunna växa och hålla samman så är Centerpartiet rätt parti att kontakta. Centerpartiet står för en politik som gör att fler ska kunna välja att bo och verka på Gotlands och Sveriges landsbygd. Det är ett av övervägandena och bakgrunderna till mitt ställningstagande i beslutet om framtidens skolorganisation. Det läge som grundskolan befinner sig i hade inte som jag ser det lösts av utredningens förslag. Den snabba expansionen av platser i grundskolan i Visby skapar utmaningar i vilket fall som.

Det som oroar mig nu är SCBs senaste befolkningsprognos med lägre befolkningsökning på Gotland och att antalet barn och ungdomar i skolålder beräknas minska de kommande 20 åren. Det är en utmaning! Tidigare prognoser har visat på ökande elevkullar. Med rätt politik kan vi påverka och skapa en annan utveckling. Jag är trygg med att Centerpartiets politik leder i den riktningen. Vill du vara med och skapa utveckling så är du välkommen att engagera dig i Centerpartiet. Många har redan gjort det!

Stefan Nypelius (C) regionråd