Bostadsbyggandet på väg framåt

Under förra året tillkom över 500 nya bostäder på Gotland. Och flera bostadsprojekt är i startgroparna för att motverka bostadsbristen. Tre centerpartister skriver om en positiv utveckling framöver.

Det har inte byggts tillräckligt med bostäder de senaste åren. Det tåls att upprepas. Vi får inte låta vår utveckling hindras av bostadsbrist.

Under 2020 tillkom över 500 bostäder på Gotland och det är också glädjande att kunna konstatera att flera bostadsprojekt är på gång. För att nämna några stycken:

*I Hemse, Klintehamn och Terra Nova i Visby ska det byggas bostäder, tack vare Centerpartiets motion om dubbel markanvisning. Bland annat handlar det om 22 hyreslägenheter i Klintehamn där byggandet ska igång.

*På tomten intill ÖoB-varuhuset i Visby är exploateringsavtal påskrivet för byggande av strax över 100 hyreslägenheter. Planen ska antas under hösten.

*Gotlandshem har fler byggprojekt på gång. Det som ligger närmast i startgroparna är 62 lägenheter i Signallottan 2 på A7-området i Visby.

*I Slite har tekniska nämnden nyligen tagit beslut om att sälja 5 obebyggda tomter där ett bolag ska låta en husfirma bygga färdiga villor för försäljning. Det är första gången ett företag gör detta på Gotland och ska bli mycket intressant att följa. Konceptet ger möjligheter för fler att köpa villa billigare och enklare.

*Försäljningen av det så kallade Romapaketet förra året öppnar för byggande av lägenheter i gamla äldreboendet Klostergården samt bostäder på tomtmarken i Björke. Roma är med sitt centrala läge mitt på ön mycket attraktivt för mer utveckling.

Gotland är inne i en positiv utveckling. Vi har lägre arbetslöshet jämfört med rikssnittet, vi har en ökande befolkning genom att många vill flytta till vår ö och sakta men säkert förbättras företagsklimatet.

För att Gotlands positiva utveckling ska fortsätta är det avgörande att det finns bostäder som passar människor i alla åldrar och olika livssituationer. Vi stärker planenheten med mer personal och bygglovsenheten går på högvarv med fler antal beslut under två månader än vad som annars hinns med på tre månader.

Vi är medvetna om att mer behöver göras för ett långsiktigt hållbart bostadsbyggande på hela Gotland. Det som nu är i startgroparna är en bra grund att bygga vidare på framåt.

Eva Nypelius (C) ordförande regionstyrelsen

Eva Ahlin (C) ordförande miljö- och byggnämnden

Karl-Johan Boberg (C) ordförande tekniska nämnden