Fler nyanser krävs i politiken

Det krävs bredare perspektiv för att bemöta och lösa stora frågor som är avgörande för Gotlands och Sveriges framtid. Det skriver Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande på Gotland.

Svart eller vitt? Höger eller vänster? Rätt eller fel? Jag saknar verkligen nyanserna i dagens debattklimat för allt är inte så enkelt utan man behöver ett bredare perspektiv på olika frågor än vad som får plats på en twitterkommentar. Ta bara den aktuella debatten om Cementa i Slite eller Socialdemokraternas hets mot Attendo och privata alternativ i äldreomsorgen här på Gotland.

Vi börjar med äldreboenden. Under de år då Socialdemokraterna styrde upphandlade de driften av flera äldreboenden. Då liksom nu ställdes samma krav på de upphandlade boendena som på de boende som drivs i regionens egen regi. Men nu, när (S) är i opposition är upphandlingar fel och ”bara ett sätt” att spara pengar på de äldre. På några år har alltså inställningen till privata alternativ helt förändrats – för det kan väl inte vara så att (S) tycker så olika om man är i styret eller i opposition? Det som då var rätt är nu helt fel?

Cementas framtid i Slite är en komplex fråga där debatten känns väldigt onyanserad från vissa håll. 75% av Sveriges behov av Cement tillverkas idag i Slite och nuvarande tillstånd upphör den sista oktober. Ett stopp i produktionen kommer att få stora konsekvenser för hela Sveriges byggsektor och givetvis för arbetstillfällen på Gotland. Vattenfrågan är avgörande vilket också regionstyrelsen uttryckte i sin tillstyrkan till ansökan men det måste också gå att hitta lösningar för samexistens mellan vattenfrågan och många industrijobb på Gotland.

Men frågan är större än så. Det handlar också om Sveriges egen beredskapsförmåga, motståndarna får säga vad de vill men idag finns inte alternativen i den omfattning till cement och betong som behövs för att klara byggnation av bostäder och infrastruktur. Vi måste värna klimatet. Ja, precis och därför skall vi inte flytta utsläppen och importera cement från andra delar i världen. Slitefabriken är idag en av de mer miljövänligaste fabrikerna och där planer finns för att investera i världens första klimatneutrala cementfabrik.

Jag vill också gärna se innovationer för industrins omställning och alternativ till kalken och cementtillverkningen men någonstans måste man inse att teknikutvecklingen inte är där ännu. Man kan ersätta cement till viss del med slagg och flygaska i betongen men absolut inte fullt ut. Därför får ett stopp så stora konsekvenser som är svåra att överbrygga. Vi har behov av nya bostäder, infrastruktur och utbyggnad av förnybar energi. Jag har svårt att se hur fundamenten till vindkraftverken kan byggas helt utan cement.

Miljöpartiets vision om energicentrum i Slite som alternativ är spännande men också oerhört naivt. Bygga ut vindkraften, ja men då behövs ju just cementen. Vi behöver se till såväl klimatet, Sveriges beredskap och egenförsörjning samtidigt som det kommer behövas en tillfällig lösning för att klara samhällets behov. Allt är inte enkelt, inte svart eller vitt utan det krävs en helhetssyn och ibland kompromisser för att klara såväl vattnet, samhällets behov och undvika en stor varselkris i landet.

Eva Nypelius, Regionstyrelsens ordförande (C)