Ökad befolkning skapar utveckling

Stefan Nypelius reflekterar över det positiva med att Gotland är attraktivt både som resmål och plats att bosätta sig på. Samtidigt hämmar dessvärre bostadsbristen en ännu bättre utvecklingskurva.

De intensivaste sommarveckorna är nu passerade. Gotland har varit ett populärt resmål enligt Destination Gotlands och mobiloperatörers statistik. Det är härligt att så många uppskattar vår ö! Självklart behöver vi tänka igenom hur vi tar emot alla besökare och hur vi vill att vårt värdskap ska upplevas. För min del ser jag mest fördelar med det stora intresset för Gotland. Det omvända, att Gotland skulle vara ointressant och tråkigt är för mig mycket värre. Den fina utvecklingen märks dessutom med att Gotlands befolkning ökar med 264 personer första halvåret. Det ökar skatteunderlaget och ger möjlighet att utveckla välfärden.

Flera arbetsgivare säger att det är många ansökningar från fastlandet till jobb och ofta av mycket kvalificerade. Tyvärr är det stora problem för inflyttare att hitta bostad och tjänstetillsättningen faller på det. Bostadsbristen är en av de mest begränsande faktorerna för att få fler att flytta till Gotland. Från skolan vittnas om att man tackar nej till tjänster på grund av att man inte får tag i boende. Ökade intresset för Gotland märks i ökade bostadspriser. Enligt Swedbanks boindex så lägger de i storstadsområdena störst andel av sin inkomst på boenden. Pandemins effekter gör att fler omvärderar sitt boende och sin prioritering och vill flytta från stan – till landsbygden.


Tyvärr påverkar det Gotlands ungdomars möjlighet att få bostad. Här behövs insatser både regionalt och nationellt. Till exempel skapa billigare ungdomsboende som är enklare och inte behöver uppfylla alla normer och krav. Även att lyfta områden där vi vill ha byggande i stället för att fastna i överklaganden och förbud. Gotland utmanas i att synas och höras i förhållande till den fantastiska utvecklingen i norra Sverige. Företagsetableringar där gör att behovet av arbetskraft och bostäder ökar närmast lavinartat. Om det är för komplicerat att bygga på Gotland så går arbetskraft och kapital till byggande på andra orter. Vi måste därför undvika att införa fler begränsningar, som att mindre vattendrag och sjöar på Gotlands inland ska omfattas av strandskydd. Sådana dumma förslag måste stoppas.

Om fyra veckor är det Centerpartiets partistämma. Inför den pågår nu intensivt inläsande av motioner med många bra förslag och visioner. Tyvärr kan vi inte träffas på ett ställe utan får göra det i hubbar runt om i landet. Samtidigt ger det möjlighet för fler att vara med och delta i stämman. Stämman kommer vara ett bra avstamp för ett spännande politiskt år.

Stefan Nypelius (C) Regionråd