Viktiga beslut om C-politik framåt

Demokrati, utbildning, hälso- och sjukvård och mer stöd till landsbygdens kommuner och regioner. Stefan Nypelius lyfter fram några viktiga politiska vägval som togs under partistämman 2021

Jag är fylld med så mycket positiv energi! Det är starka politiska vindar för liberala gröna mittenpartier vid valen i Norge, Island och Tyskland. Liberala krafter finns runt om i Europa och jobbar framåt.

Centerpartiets partistämma avhandlades nyligen, mellan 23-26 september. Stämman stärkte vår befintliga politik i många delar och spetsade och flyttade fram våra positioner. Jag tar här upp några områden som stämman beslutade om och som känns speciellt viktiga.

*Vi ser vår demokrati som självklar. Till exempel har kvinnor kunnat rösta i allmänna val i 100 år i Sverige. Tyvärr ser vi att vår demokrati kan vara sårbar och aldrig får tas för given. Demokrati och frihet i världen trycks tillbaka. Centerpartiet kommer bland annat jobba för att Sveriges grundlag får ett starkare skydd, domstolarnas oberoende och vår press- och yttrandefrihet säkras.

*Centerpartiet tar ansvar för att förbättra vården. Svensk välfärd ska hålla hög kvalitet och finnas tillgänglig i hela landet. Genom att dra nytta av digitaliseringen blir den mer tillgänglig för människor på landsbygden och kan anpassas till varje människa. Välfärden bygger på människors eget ansvar för sin hälsa men också utifrån att alla har rätt till en nära och trygg vård och omsorg. En jämlik vård sluter hälsoklyftan.

*Utbildningsdebatten på stämman var lång och livfull. Besluten om högre krav och bättre uppföljning på kvalitet i skolor samt att se över resursfördelningssystemet är bra. De svenska skolorna ska hålla bra kvalitet och jag tycker det är viktigt att vi utvecklar hur vi mäter kvalité. Vi har idag inget bra sätt att mäta elevers utveckling och skolan betydelse i elevens framsteg. Jag ser fram emot ett resursfördelningssystem med fokus på elevers olika behov. Det behövs ett system som värderar hur skolan lyckas med att hjälpa eleverna nå sin fulla potential! Har vi ett bra utvärderingssystem så vet vi att vi får kvalité för pengarna.

*Det var stort gehör för att stödja oss kommuner och regioner med stor andel säsongsboende. Centerpartiet ska arbeta för en ersättningsmodell för att kompensera vistelsekommunen för utökade kostnader i hemtjänsten. I Centerpartiet är det självklart att det behövs mer resurser till infrastruktur och enskilda vägar i hela landet. Speciellt i besökskommuner för att klara större slitage på kustnära vägar och vägar till besöksplatser.

Det var lite av alla frågor som behandlades. I helgen som kommer ser jag fram emot att njuta av det rika kulturliv som finns på ön.

Stefan Nypelius (C) Regionråd