Bostadsbyggandet på gång framåt

Bostadsbyggandet på Gotland har inte varit tillräckligt de senaste åren. Men nu kan vi äntligen se att det ljusnar och börjar hända positiva saker, framför allt gällande välbehövliga lägenheter.

Den 26 oktober togs det första spadtaget i kvarteret Kopparslagaren 1 på Terra Nova där det ska byggas 102 lägenheter – varav 24 hyreslägenheter. I avtalet för byggandet på Terra Nova ingår även 22 hyreslägenheter i Klinte och 4 i Hemse, vilket blir möjligt tack vare en motion från Centerpartiet på Gotland.

Andra projekt som ska starta i närtid är på ÖoB-tomten i Visby där en privat entreprenör ska bygga närmare 120 hyreslägenheter samt Gotlandshem med 62 nya lägenheter i Signalottan på A7-området. Det händer även mycket utanför Visby och miljö- och byggnämnden har nyligen beslutat om bygglov för sammanlagt 12 lägenheter i Rute.

Även gällande bristen på studentboenden ser vi en ljusning i och med klartecken för Svenska Studenthus att i första etappen bygga 75 studentlägenheter på Korpralen 1, A7-området. Detta är tomten där Gotlandshem tidigare ville bygga nytt kontor, som nu tack vare snabbt och effektivt arbete med detaljplanen möjliggör studentbostäder med byggstart nästa år.

Bostadsbyggandet på Gotland har hämmats, bland annat på grund av besparingarna som drabbade samhällsbyggnad under förra mandatperioden, och förstås under pandemin som lamslog byggandet över hela landet. Det är därför glädjande att se hur bostadsbyggandet tar fart och att Gotland kan fortsätta att växa och utvecklas.

Alliansen satsar 6 miljoner kronor, utöver nämndernas beslutade budget, för att få ytterligare fart på bostadsbyggandet över hela Gotland. Detta tillskott fördelas på miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden och regionstyrelseförvaltningen som ett samlat grepp för att förstärka samhällsbyggnad så att fler byggprojekt kan förverkligas.Eva Nypelius (C)

Kerstin Löfgren Dahlström (C)

Karl-Johan Boberg (C)