Viktiga reformer för hela landet

Centerpartiet har kommit överens med regeringen om stärkt äganderätt i skogen, förändrat strandskydd och moderniserad arbetsrätt. Dessa är viktiga reformer för utveckling av hela Sverige som Centerpartiet länge kämpat för och som blir möjliga genom överenskommelse tillsammans med regeringen.

Stärkt äganderätt i skogen betyder att skogsägare får mer att säga till om när det gäller att vårda och bruka sin skog. Skogsägares initiativ ska prioriteras framför myndigheters och det ska finnas fler valmöjligheter för markägare som vill skydda skog. Frivillighet ska gå före tvång, och detta är en bärande del i överenskommelsen. Principen om frivillighet används redan i våra grannländer Norge och Finland, så det är på tiden att även svenska skogsägare får mer att säga till om hur de ska sköta sin skog.


Att strandskyddet förändras i grunden gör att det blir enklare att bygga och bo på landsbygden. Lagstiftningen som den hittills varit utformad har hindrat byggande i närheten av bland annat dammar, kanaler och träsk – vilket vi har gott om över hela ön. Förändringen av strandskyddet öppnar för mer utveckling för en levande landsbygd och mer lokalt och kommunalt inflytande. Vi behöver möjliggöra för fler bostäder, framför allt på landsbygden.
Samtidigt slår vi vakt om allemansrätten och den fria rörligheten i skog, mark och längs med kust och stränder. Detta är en självklarhet som vi alla ska värna om.

Sist men inte minst överenskommelsen om att arbetsrätten ska moderniseras, vilket Centerpartiet och regeringen kom överens om i höstas. Som vi ser det är det nödvändigt med mer flexibilitet i företagens avtal och anställningsformer, för att på så vis kunna utvecklas och anställa ny kompetens - och på sikt skapa fler arbetstillfällen. Att nu LO ställt sig positiva till överenskommelsen stärker ytterligare behovet av modernisering.Johan Malmros, ordförande Centerpartiet på Gotland.
Lars Thomsson, gotländsk riksdagsledamot för Centerpartiet