Stark framtidstro på Gotland

Det går bra för Gotland på många olika sätt och Region Gotlands ekonomi är starkare än någonsin. Detta betyder att vi nu kan göra nödvändiga och viktiga investeringar som bland annat bygga ett nytt badhus och samtidigt ha en nödvändig ekonomisk buffert i regionens budget.

Mycket är positivt på Gotland just nu. Vi har bland landets lägsta arbetslöshet, bostadsbyggandet är högt, även om mer behövs, vi har en stor inflyttning och har nu passerat milstolpen 61 000 invånare. Den sista september var vi 61 031 medborgare vilket är en ökning under året med 907 personer!

Vi har bra ordning i regionens ekonomi och vi har en fantastisk verksamhet som utförs av alla duktiga medarbetare och nämnder – samtidigt finns alltid viljan att utveckla och jobba med ständiga förbättringar för bästa service till gotlänningarna. Pandemin har påverkat och påverkar ännu våra verksamheter. Smittspridningen just nu är oroande - du är väl vaccinerad?

Årets medarbetarundersökning i Region Gotland visar på en positiv riktning inom bland annat ledarskap, stoltheten över att jobba i Region Gotland och möjlighet till kompetensutveckling. Fler medarbetare känner förtroende, att de har stöd i sitt arbete och att deras arbete är meningsfullt.

Årets viktigaste beslut, en framtidsinriktad budget för 2022 är nu klubbad i fullmäktige!

Jag ser med tillförsikt framåt. Alliansen kombinerar offensiva satsningar med en ansvarsfull budget, det ger möjlighet till förbättringar och en fortsatt positiv utveckling på Gotland. Budgeten utökas stort, plus 4,5% motsvarande totalt över en kvarts miljard kronor i den totala budgeten på drygt 5,8 miljarder kronor.
Ökad inflyttning och ökade skatteintäkter bidrar till att vi i budgeten kan göra långsiktiga satsningar där vi idag har utmaningar. Vi satsar på skolan, våra barn och unga, ökat bostadsbyggande över hela ön, satsningar på miljö, energi och klimatarbetet. Vi tillför extra medel för att klara ökad efterfrågan på service sommartid för oss som bor här och för besökare så att hela Gotland är attraktivt, det handlar inte minst om utökat underhåll på enskilda vägar.

Jag är glad att Allianspartiernas budget har ett så starkt stöd för det är faktiskt bara några promille som skiljer i hur man vill fördela pengarna i det motförslag som fullmäktige röstade om. Värt att notera är dock att vänsteroppositionen är oeniga och står långt ifrån varandra i budgetdiskussionerna.

Genom att vi har ett starkt resultat även i år så tar vi idag beslut om ett sjätte åtgärdspaket med tillfälliga insatser för att underlätta återstarten i samhället.

Ofta har fullmäktige bra diskussioner om sakfrågor men senast tycker jag det gick över gränsen. Håkan Ericsson svartmålar äldreomsorgen i Hemse från talarstolen på ett sätt som jag inte tycker är värdigt. Med den skrämselpropaganda han driver blir det rent av pinsamt när man vet att socialdemokraterna förra mandatperioden gjorde precis liknande upphandlingar av verksamhet där han var den som invigde Attendos boende i Visby. Jag accepterar fullt ut att partierna har olika ideologiska syn på driftsformerna – det är politik. Men att påstå att det är elände då går man över gränsen. Samma kvalitetskrav ställs på den offentliga som privata vården och det följs upp i kontinuerliga mätningar.

Nu ser jag fram emot helgen då vi får plocka fram såväl stjärnor som adventsljusstakar som lyser upp våra fönster. Trevlig advent!